Skip to content

Bijeenkomst brede Kenniskring Onderwijs en Arbeidsmarkt – 23 mei 2019


De eerstvolgende bijeenkomst van de brede Kenniskring Onderwijs en Arbeidsmarkt vindt plaats op: donderdag 23 mei van 17.00 tot 20.30 uur. We nodigen jullie (en jullie werkgroep onderwijs en arbeidsmarkt) hiervoor van harte uit! Wilt u de uitnodiging onder de aandacht brengen van uw leden die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en opnemen in uw (social) media? De locatie van de bijeenkomst is PLNT, Langegracht 70, Leiden. Aanmelden kan via dit formulier.

Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

17.00 – 17.30 uur Inloop met soep en een broodje.
17.30 – 17.35 uur Welkom en toelichting op het programma door Joost Bruggeman, projectleider Onderwijs en Arbeidsmarkt.

17.35 – 18.15 uur Prikkelen en verleiden van het brede mkb
Wat werkt om het brede midden- en kleinbedrijf te ondersteunen, te prikkelen en te verleiden voor vernieuwing en innovatie? Juist voor het mkb is de uitdaging namelijk groot om te blijven vernieuwen om ook in de toekomst succesvol te zijn. Joost van Hoorn, senior projectleider van Platform31, neemt ons mee in een aantal best practices met betrekking tot uitdagingen waar mkb en onderwijs voor staan. Denk aan het matchen van talent en het versterken van menselijk kapitaal. Wie is eigenaar van welke uitdagingen of zijn we dat allemaal, ieder vanuit zijn of haar eigen domein?

18.15 – 18.45 uur De volgende stap van de Kwaliteitsagenda mboRijnland
Een update verzorgd door Ricardo Winter (bestuurder mboRijnland), Jan van Laake (directeur Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology) en Annette van Krimpen (directeur Zorg en Welzijn en programmamanager CIV Zorg & Welzijn van mboRijnland). Aan de orde komt o.a. vernieuwend onderwijs (hybride leren, innovatielabs en praktoraat) in nauwe samenwerking met de werkvelden ICT & techniek en Welzijn & Zorg.

18.45 – 19.00 uur Hybride banen
Stand van zaken project ‘hybride banen’ (door Harry van Alphen, bestuurder SCOL en Jessica Hilhorst, senior beleidsmedewerker Onderwijsinnovatie gemeente Leiden).

19.00 – 19.10 uur Korte break

19.10 – 19.20 uur Human Capital Actieplan Leidse regio (HCA)
Toelichting op dit nieuwe initiatief van Economie071 door Nanning Mol (wethouder gemeente Voorschoten en trekker van dit project). Aan de orde komt onder meer de scope van dit initiatief. In de aanloopfase wordt dit nu als volgt omschreven: Het HCA gaat concrete handelingsperspectieven bieden aan alle partners van Economie071 om de quickscan Arbeidsmarkt Leidse regio handen en voeten te geven. Dat wil zeggen: maatwerk voor de aanpak van benoemde tekortsectoren (zorg, techniek en onderwijs) met aandacht voor soft skills en een goed ondernemersklimaat voor (micro-)ondernemers. Vanuit Economie071 wordt bekeken welk initiatief partners vervolgens eruit willen lichten om dit met meer impact te realiseren of om tot versnelling te komen. Nadrukkelijk is dit een traject van ondernemers, onderwijs en gemeenten samen. Een actieve inbreng in de deelsessies wordt dan ook van alle aanwezigen verwacht.

19.20 – 19.50 uur Uiteen in deelsessies
We kijken in groepjes naar een aantal vraagstukken uit het Human Capital Actieplan.

19.50 – 20.00 uur Plenaire terugkoppeling deelsessies, afsluiting en aansluitend een hapje en een drankje

In de bijlage de uitnodiging ook in PDF. Alle info is ook te vinden op: https://www.economie071.nl/onderwijs-en-arbeidsmarkt/brede-kenniskring/

Indien u zich nog niet heeft aangemeld nav de save the date het verzoek om dat via de aanmeldingslink alsnog te doen.

Mocht u verhinderd zijn, schroom dan niet om de uitnodiging te delen. Met name onder werkgevers / ondernemers.

Graag tot 23 mei!

Back To Top