Skip to content

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Het PVOO heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Het PVOO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt het PVOO geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van het PVOO of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Zonder toestemming van het PVOO is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken

Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm – voor zover niet anders aangegeven – eigendom van PVOO. Het is zonder schriftelijke toestemming van PVOO niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van het PVOO.

Algemeen

Het is niet toegestaan deze site te framen. Het PVOO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door het PVOO, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Back To Top