Skip to content

Hoe maak je generatie Y met slimme mobiliteit blij – 14 oktober 2019

In 2020 bestaat ongeveer de helft van de arbeidsmarkt uit de generatie Y: dit zijn de 18 tot 35-jarigen. Uit onderzoek blijkt dat zij een andere kijk hebben op onder andere secundaire arbeidsvoorwaarden en flexibele werktijden. Zo wordt de leaseauto steeds minder gewaardeerd en de combinatie fiets + ov toegankelijker. Dit betekent dat werkgevers mee moeten gaan in de veranderingen.
Veel afstudeerders betreden in het najaar de arbeidsmarkt. Reden voor Bereikbaar Haaglanden en Rijnland om samen met onze gastheer mboRijnland aandacht te besteden aan verschillende werkzame generaties. Wat motiveert hen, wat zijn voor u als werkgever de do’s and don’ts om hen te betrekken en te behouden? Wat is er nodig om werknemers met plezier, vitaal en goed te laten werken?
Tijdens de bijeenkomst gaan we in op deze vraagstukken en hoe deze verschillen per generatie. Zo vertelt Frans Möhring HR directeur mboRijnland over het ‘Rijnlandse’ gedachtegoed: minder auto parkeren en meer duurzame mobiliteit. Guillerm van der Lans verteld over de wensen van verschillende generaties en de rol van werkgevers.

HOE MAAK JE GENERATIE Y MET SLIMME MOBILITEIT BLIJ
VAN Bereikbaar Haaglanden en Rijnland
DATUM 14 oktober 2019
TIJD 16:00 – 18:30 uur
LOCATIE mboRijnland, Bètaplein 18 te Leiden
(locatie ligt naast station Leiden Lammenschans)

Aanmelden via mobiliteitsmakelaar@vno-ncwwest.nl

Back To Top