Skip to content

Leidse regio gaat werk maken van werk

Leidse regio gaat werk maken van werk

Het is regelmatig in het nieuws: de toenemende tekorten aan personeel voor bedrijven en instellingen. Dit geldt ook voor de Leidse regio. Er is hier met name een tekort aan technisch personeel en er zijn handen tekort in de zorg. De toeristische sector, de zogenaamde hospitality branche, gaat daarnaast de komende jaren enorm groeien. In die sector, denk aan personeel in de horeca, hotels en congressen, zijn veel banen te verwachten. Reden voor het economische samenwerkingsverband Economie071 om hier werk van te gaan maken. Nanning Mol, wethouder gemeente Voorschoten: ‘We hebben maatwerk nodig in de Leidse regio. We moeten kijken naar wat bedrijven hier op korte en lange termijn nodig hebben en hoe het onderwijs daarbij kan aansluiten. Dat moet op een andere manier op elkaar worden afgestemd dan nu gebeurt. We moeten vaart maken.’

Certificaten hebben de toekomst
In Economie071 zitten ondernemersverenigingen, onderwijs- en kennisinstellingen en de zes gemeenten in de Leidse regio aan tafel. Peter Jongejan, voorzitter van ondernemersvereniging Katwijk: ‘Met elkaar kunnen we snel tot een aanpak komen die werkt. Daarbij moet er goed worden geluisterd naar wat bedrijven nodig hebben. Vaak zijn zij geholpen met leerlingen die over een aantal handige vaardigheden beschikken. Een volledig diploma is niet altijd nodig. Als we met certificaten kunnen gaan werken, komt er snel een groep goeie krachten op de arbeidsmarkt. Deze aanpak biedt overigens ook kansen voor mensen die uit een andere werkomgeving komen en van sector willen wisselen. Of die nu part-time werken en meer uren willen gaan maken.’

Ondernemers hard nodig
Opleiden via certificaten vraagt om een aanpassing van het onderwijs. Ricardo Winter, lid College van Bestuur van mboRijnland: ‘Het mbo heeft al goede ervaringen met het opleiden in de praktijk. Zo vindt het onderwijs steeds vaker bij bedrijven zelf plaats en niet meer in de schoolbanken. Deze centra voor innovatief vakmanschap werken heel goed voor alle partijen. Ik zie voor de Leidse regio ook volop kansen. We hebben het bedrijfsleven daar wel heel hard bij nodig.’

House of Skills
Naast het leren in de praktijk zijn sociale en ondernemende vaardigheden ook van belang voor een goede start op de arbeidsmarkt. Omdat leerlingen en werknemers dit niet altijd binnen een bedrijf kunnen leren, wil Economie071 starten met een House of Skills. Winter: ‘House of Skills is een plek waar leerlingen, maar ook zij-instromers en mensen die van baan willen veranderen, kunnen werken aan de vaardigheden die het bedrijfsleven vraagt. Via deze werkwijze kunnen we veel mensen op een eenvoudige manier een goede start geven op de arbeidsmarkt. Met name in de sectoren techniek, zorg en hospitality.’

Ondernemers gezocht
De komende maanden gaat Economie071 het concept van House of Skills uitwerken. Er worden gesprekken gevoerd met bedrijven met de vraag waar ze behoefte aan hebben en of ze mee willen doen. Yvonne van Delft, wethouder gemeente Leiden: ‘Heb je een tekort in de automatisering, in de techniek of de zorg? Voorzie je problemen bij het invullen van banen in de horeca, bij hotels of congressen? Dan is het nu het moment om mee te denken en mee te doen met House of Skills. Ik hoop dat we snel kunnen starten met opleidingstraject(en) en voor volgend jaar zomer de eerste werknemers met certificaten kunnen afleveren.’

Noot voor de redactie
Met vragen kun je contact opnemen met Roy van Cooten, projectleider HCA, via rvcooten@werkorganisatieduivenvoorde.nl & M. 06 31627738

Meer informatie is te vinden op https://www.economie071.nl/projecten/human-capital-agenda-leidse-regio/

Contactformulier via: http://bit.ly/contactformulierHCA of https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5H2CQVE7tr3_8wdzRXWw_dFQGVIS4LbmWan8tyTy4D9xnuw/viewform

Economie071 is een samenwerking van ondernemersverenigingen, onderwijs- en kennisinstellingen en zes gemeenten in de Leidse regio. Met 14 partners voeren we projecten uit die de regionale economie versterken.

Back To Top