PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Lustrum en nostalgie 8: 'Verkiezingskoorts'

Om de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daaraan voorafgaand wordt door de politieke partijen een verkiezingsprogramma opgesteld. Vier jaar geleden, in juli 2009, nam het bestuur van het PVOO hierin actief stelling en bracht haar eigen standpunten naar voren. Ons beleidsplan ‘Oegstgeest regionaal op de kaart zetten’ werd aan het gemeentebestuur gepresenteerd, gevolgd door een inhoudelijke nota in oktober 2009.


Ondernemersbeleid ontbreekt
Kort daarna werd de begrotingskrant gepubliceerd, met in de politieke commentaren de visie en actiepunten van de vier lokale partijen. Tot mijn spijt moest ik echter vaststellen dat ondernemers niet bestaan niet voor de lokale politiek. Honderden woorden, maar slechts zestien(!) ervan waren gewijd aan ondernemers. “Oegstgeest ontbeert een toekomstvisie op economisch gebied, waardoor de herkenbaarheid minder groot is” was de reactie die ik liet optekenen tijdens een interview met een journalist van het Leidsch Dagblad. “Als PVOO willen we initiatief tonen met een plan en aanpak die door de gemeente en politiek worden omarmd teneinde te komen tot een gezamenlijke aanpak.”

 


Debat treft doel
Op 26 januari 2010, twee maanden voor de verkiezingen, werden de lijsttrekkers van de vier lokale politieke partijen in de gelegenheid gesteld het debat met ons als ondernemers aan te gaan. Zij konden aangeven wat zij als partij hadden opgenomen van onze wensenlijst in hun partijprogramma en zo niet, wat daarvan de reden was. Die aanpak heeft gewerkt. De afgelopen vier jaar is een aantal zaken die wij graag wilden, gerealiseerd of in gang gezet. Zo is er onder andere een ondernemersloket gekomen en zijn plannen voor verbetering van woon-/werkverkeersstromen gemaakt en deels ook gestart of in voorbereiding.


Standpunt samengaan telt
Ook dit jaar zullen wij onze wensenlijst kenbaar maken met de verwachting nu meer van onze wensen terug te vinden in de partijprogramma’s. Een duidelijk standpunt over wel of niet samengaan met Leiden zal daarbij voor veel ondernemers belangrijk zijn bij het bepalen van hun stemgedrag.


Henk Visser, voorzitter PVOO
13 augustus 2013

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.