PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zondagopenstelling winkels Oegstgeest

Zondagopenstelling Oegstgeest - een lastig dilemma

Maandag 9 september jl. is de informatieavond gehouden over de zondagopenstelling voor winkels in Oegstgeest. Het PVOO was in de persoon van Mark Cremers, bestuurslid belangenbehartiging, op deze bijeenkomst vertegenwoordigd.

Onder de PVOO leden met een winkel in Oegstgeest is een enquête gehouden over hun standpunt ten aanzien van de zondagopenstelling. De respons was met meer dan 50% van de geënquêteerden zeer hoog te noemen, hetgeen aangeeft dat dit onderwerp leeft onder de betreffende leden.

Zondagopenstelling blijkt een zeer lastig dilemma. Enerzijds zit bijna geen enkele winkelier er op te wachten om nog een dag extra open te gaan. Het is al heel hard werken en voor veel winkeliers is dit lastig in te vullen als er geen beroep kan worden gedaan op partner of kinderen. De extra personeelskosten wegen vaak niet op tegen de extra omzet.  Anderzijds, is er heel duidelijk een trend in het consumentengedrag waar te nemen. Veel consumenten maken gebruik van de zondagopenstelling. Dit kan ook een mooie kans betekenen voor de Oegstgeester winkeliers.

Dit lastige dilemma is ook terug te zien in de uitkomsten van de enquête die het PVOO heeft gehouden onder haar leden die een winkel in Oegstgeest hebben.

 

Standpunt t.a.v. openstelling                                 Zelf open     
Voor 36%   Ja 21%
Tegen 43%   Nee 50%
Neutraal 21%   Misschien 21%
      Niet van toepassing/blanco      8%

        

Een zeer gedifferentieerd beeld dat het dilemma van de winkeliers goed weergeeft.

Een lastig dilemma dat niet zwart/wit te benaderen is. Daarom wil het PVOO het vraagstuk breder trekken met de centrale vraag: Hoe kunnen we de winkelbeleving in Oegstgeest vergroten en de detailhandel ondersteunen?

“We” dient in dit geval breed gezien te worden. Uiteraard ligt een primaire rol bij de winkeliers zelf, de winkeliersverenigingen en het PVOO. De vraag kan ook zeker gesteld worden aan de consumenten. Maar ook de gemeente (en gemeenschap) kan hier, nee eigenlijk moet, een faciliterende, initiërende en verbindende rol in spelen.  Maatregelen, samenwerkingsverbanden, acties en vele andere zaken kunnen helpen om de centrale vraag positief te beantwoorden.

De oproep vanuit het PVOO was dan ook om deze informatieavond een startpunt te laten zijn. Binnenkort zit het PVOO met de winkeliersverenigingen en de gemeente om tafel om hier dieper op in te gaan.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.