PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

10 jaar samenwerking met PVOO

 

Het lijkt de normaalste zaak van de wereld dat gemeente en ondernemers samen optrekken om de lokale economie te stimuleren. Toch is de samenwerking tussen het PVOO en de gemeente ‘pas’ tien jaar oud. In 2003 waren er al meer dan 1.000 ondernemers in Oegstgeest, maar alleen de winkeliersverenigingen traden als gezamenlijke gesprekspartner op richting gemeente. Het initiatief van enkele ondernemers om een platform op te richten werd warm onthaald door het toenmalige college. Na een enquête onder potentiële leden, waarin werd geïnventariseerd op welke zaken het platform zich zou moeten richten, hebben deze ondernemers met de Kamer van Koophandel vervolgens het PVOO opgezet.

Organisator, ondersteuner en adviseur
Tien jaar later kan de conclusie zijn dat het platform alle in de enquête benoemde zaken behartigt en uitdraagt; van het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van lokale ondernemersbelangen tot het adviseren van gemeente en andere overheden in beleid en planontwikkeling.

Voor de gemeente is het PVOO een belangrijke gesprekspartner. Als mede-organisator voor ondernemersbijeenkomsten, maar ook vanwege de adviserende rol bij beleid- en planontwikkeling. Zo is het PVOO betrokken bij het lokale economische beleid maar ook direct bij de Economische Agenda Leidse regio. En via de Koepel van Leidse regio-ondernemersverenigingen is het PVOO gesprekspartner bij andere regionale economische thema’s.

Het PVOO timmert al tien jaar aan de weg en blijft ieder jaar groeien. Met de ontwikkeling van het MEOB en het Bio Science Park in Nieuw-Rhijngeest zal de bedrijvigheid, en het aantal ondernemers, de komende jaren verder toenemen. Ook dan hebben gemeente en PVOO elkaar nodig om de nieuwe ondernemers wegwijs te maken.

Kritisch en constructief
De samenwerking is altijd goed geweest, constructief, kritisch en met respect. Met mooie bijeenkomsten over o.a. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en informatiebijeenkomsten over de crisis en voor nieuwe ondernemers tot gevolg. De wethouders in de afgelopen tien jaar met economie in hun portefeuille waren De Ruyter, Mackay, De Ridder en nu ondergetekende. Wethouders die meerdere malen per jaar overleg voer(d)en met het PVOO. Daarom een tegeltjeswijsheid ter afsluiting: wethouders komen en gaan, maar het PVOO blijft zeker nog lang bestaan!


Johanna Haanstra, wethouder economische zaken, gemeente Oegstgeest
20 november 2013

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.