PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

We komen elkaar steeds vaker tegen

Oegstgeest, bekend als een van de beste woongemeenten van Nederland. Ontsloten via de A44, slechts een paar minuten rijden van Leiden Centraal, twee winkelgebieden en twee maagdelijk mooie bedrijventerreinlocaties: het MEOB en het Bio Science Park.

Eén stemgeluid
In 2002 was wethouder economische zaken De Ruijter in gesprek met ondernemers, overheden en stakeholders (waaronder de Kamer van Koophandel) over de toekomstige economische ontwikkelingen in het dorp. Wat doen we met het MEOB-terrein, heeft Oegstgeest behoefte aan een bedrijfsverzamelgebouw voor (startende) ondernemers en wat zijn de kansen van het Bio Science Park voor bedrijven uit Oegstgeest? Een gemis tijdens dit gesprek was de stem van het georganiseerde bedrijfsleven. Na ampel beraad tussen enkele lokale ondernemers, de wethouder en de KvK werd het initiatief genomen een vereniging voor ondernemers in Oegstgeest op te richten.

Vele bedrijven ideale voedingsbodem
Als stafmedewerker van de Kamer van Koophandel Rijnland, destijds, kan ik me nog goed herinneren dat ik voor de vereniging in oprichting de bedrijvigheid van Oegstgeest in kaart heb gebracht. Wat voor bedrijven zitten er, met hoeveel medewerkers en waar zitten ze? Wat opviel was het grote aantal kleine bedrijven. Het dorp had méér dan 1.000 economisch actieve ondernemingen, die elkaar eigenlijk niet of nauwelijks kenden. Het tweede opvallende was dat, naast de logische concentraties van bedrijven rond de Kempenaerstraat en de Lange Voort, het gros van de bedrijven in de mooiste wijken gevestigd was. Van consultants tot coaches, van beheermaatschappijen tot ingenieurs. Niet enkele, maar honderden! Een ideale voedingsbodem voor een collectieve ondernemersvereniging.

Groei op alle fronten
Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar heb ik de club zien groeien. Zowel in ledenaantal als in professionaliteit. Van een kleine vereniging met ongeveer 100 leden naar een vereniging met 250 actieve ondernemers. Behalve groei in leden kom ik het bestuur van het Platform steeds vaker tegen in het economisch belangenveld. Eerst rondom lokale zaken als het MEOB-terrein en het Bio Science Park en tegenwoordig ook meer en meer bij bovenlokale economische aangelegenheden zoals de Ringweg #071, RijnlandRoute en de Economische Agenda #071.

Van harte gefeliciteerd met het 10-jarig jubileum. Een waardevolle vereniging voor een prachtig ondernemersdorp!

Bastiaan de Roo, directeur Kantoor Leiden, Kamer van Koophandel Den Haag
20 november 2013

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.