PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Lustrum: leermoment en inspiratie

Het afgelopen jaar heb ik u als lezer van de Oegstgeester Courant in 10 afleveringen meegenomen door de archieven van onze vereniging. Met een historie van 10 jaar werd het een nostalgische en ook leerzame reis. Ongelooflijk wat er zoal is gebeurd en veranderd in al die jaren. Al evaluerend wordt zichtbaar hoe het PVOO in alle opzichten is gegroeid. Niet alleen in ledental, 275 leden is best iets om trots op te zijn, maar ook in doen en laten.

Lustrum, 10 jaar PVOO
Vorige maand was het dan zover en vierden we ons tweede lustrum. Reden om uw vaste columnisten vrijaf te geven en een aantal belangrijke relaties te vragen hun ervaringen met het PVOO op papier met u te delen.
Wethouder economische zaken Johanna Haanstra gaf aan ons te zien als belangrijke gesprekspartner. De adviserende rol bij beleid- en planontwikkeling wordt zeer gewaardeerd.
Bastiaan de Roo, directeur van de Kamer van Koophandel merkte op bestuursleden van het PVOO steeds vaker tegen te komen. In het economisch belangenveld, waar toenemende aandacht is voor bovenlokale aangelegenheden, laten zij zich nadrukkelijker horen. Zo ook bij de totstandkoming van de Economische Agenda #071.
Oprichter en voorzitter van het eerste uur Rob Sturm constateerde dat het PVOO de eerste jaren nog zoekend was naar een juiste koers, maar nu gaandeweg als een natuurlijk fenomeen in het dorp wordt ervaren.   

Enquête en toekomst PVOO
Ik dank de gastschrijvers voor hun bijdrage en mooie woorden aan ons gericht. Ook ervaar ik dit als een mooi leermoment. Hun ervaringen met onze ondernemersvereniging zullen we zeker meenemen bij het formuleren van toekomstig beleid, waar we ons vanaf nu over gaan buigen. Daar zal ook de uitkomst van de ledenenquête, zie elders op deze pagina, bij betrokken worden. Na 10 jaar, waarvan ik er zelf 6 aan het roer heb mogen staan, is het een goed moment voor bezinning over de koers die je als vereniging vaart. Maar met de kerst voor de deur ga ik eerst nog even nagenieten. Het was een mooi en turbulent jaar. We hebben een prachtig feest gevierd.

2014
Volgend jaar wacht ons een jaar van veranderingen. In maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en is er het afscheid van onze burgemeester, wellicht de laatste “Eerste Burger” van Oegstgeest. Wij zullen beide evenementen niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Donderdag 2 januari zal ik op de nieuwjaarsreceptie van het PVOO het startschot geven voor het jaar dat komen gaat. Hopelijk een jaar dat u gaat brengen wat u wenst voor uw gezin, uw bedrijf én uw dorp. 

Ik wens u allen, mede namens mijn bestuursleden, fijne feestdagen, een goed uiteinde en een gelukkig Nieuwjaar.

Henk Visser, voorzitter PVOO
23 december 2013

 

 

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.