PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Tien vragen bij tienjarig bestaan

Nieuwsgierig naar hoe leden 10 jaar na oprichting tegen het platform aankijken, is door PVOO-oprichters en -bestuur een enquête verstuurd. Een enquête met 10 vragen, waarop 100 ondernemers hebben gereageerd. Zij vertegenwoordigen 40% van het ledenbestand, een mooie score dus! De reacties kwamen van ondernemers actief in 14 verschillende branches. Meer dan de helft is financieel, juridische of anderszins adviseur of actief in de zorgsector. Zo ongeveer zit zakelijk Oegstgeest ook in elkaar, dus in ons uitgangspunt een vereniging voor alle ondernemers te willen zijn slagen we aardig.

Doelstellingen overeind
De bij de oprichting gedefinieerde en ongewijzigde doelstellingen luiden kort samengevat: netwerken, kennisuitwisseling, belangenbehartiging en stimuleren van de lokale economie. Deze doelstellingen blijken nog steeds aan te spreken, want alle vier worden ze veelvuldig genoemd als reden om lid te worden. Naar bijeenkomsten komt men vooral om zaken te doen (62%) en van elkaars kennis gebruik te maken (44%).
Ook wilden we weten hoe trouw de leden aan de vereniging zijn. 49% van de respondenten gaf aan langer dan 5 jaar lid te zijn. De andere helft is er de afgelopen 5 jaren bij gekomen.

Invloed? Ja!
Een belangrijke vraag betrof de waardering voor onze inspanningen op het gebied van belangenbehartiging en de organisatie van evenementen voor kennisuitwisseling en netwerken. Ten aanzien van belangenbehartiging is 67% van de respondenten van mening dat we invloed op lokale bestuurders hebben en dat deelname aan regionale platformen daarop versterkend werkt. De evenementen die we met regelmaat organiseren worden door 54% van de respondenten zeer gewaardeerd.

Verbeteringen
De laatste twee vragen gingen over wat men mist in het PVOO, en waarop we onze aandacht in de toekomst moeten richten. Dit leverde uiteenlopende individuele reacties op, zoals bijvoorbeeld: ‘Er zijn wel erg veel zzp-ers’ en ‘er is een harde kern, die komt en elkaar kent en het is lastig om opgenomen te worden’. Maar ook werden tips voor de toekomst gegeven, zoals: ‘Doe iets aan de ontwikkeling van nieuwe winkelconcepten’ (zegt 50% van de winkeliers die gereageerd heeft!) of ‘stel leden in staat zich te presenteren’.

Het bestuur is blij met alle feedback en neemt de kritische noten ter harte. Als speerpunten voor de nabije toekomst staan in elk geval samenwerking met andere ondernemersverenigingen en uitbreiding van mogelijkheden van kennisuitwisseling op de agenda!

Ton van der Lans en Ronald Kuivenhoven (bestuursleden) en Rob Sturm (oud-voorzitter)
23 december 2013

 

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.