PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Algemene Ledenvergadering - 22 april 2014

Op 22 april jl. vond de Algemene Ledenvergadering van het PVOO plaats bij La France in Oegstgeest. De avond werd goed bezocht met ruim 40 leden.

Na een terugblik van de voorzitter, Henk Visser, gaven de bestuursleden een overzicht van de diverse activiteiten van het platform op het gebied van communicatie, ledenwerving, belangenbehartiging en activiteiten. Vervolgens werd de jaarrekening 2013 door de penningmeester gepresenteerd en de leden verleenden hem en de kascommissie vervolgens decharge over het gevoerde beleid.

Zowel de voorzitter, Henk Visser, als het bestuurslid communicatie, Patricia Torrance, namen vervolgens afscheid als bestuursleden. Mark Cremers, de nieuwe voorzitter, bedankte beiden uitvoerig voor hun werkzaamheden voor het PVOO de afgelopen jaren.
Tycho Vos werd als nieuw bestuurslid verwelkomd. Hij zal de portefeuille van Mark Cremers, belangenbehartiging, overnemen. Het bestuur van het platform ziet er nu als volgt uit:

Mark Cremers - voorzitter
Ton van der Lans - penningmeester
Ronald Kuivenhoven - secretaris
Tycho Vos - bestuurslid belangenbehartiging
Karen Rueb-Braakman - bestuurslid activiteiten
Pietia Laarhoven-van der Mark - bestuurslid ledencontacten.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.