PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Van de verse voorzitter

De eerste honderd dagen als PVOO-voorzitter zijn bijna voorbij en veel mensen vragen me hoe het bevalt en of er veel gaat veranderen. Ik kan er kort over zijn: het bevalt goed en er komt geen grote koerswijziging.

Drie pijlers
Het platform bestaat nu ruim tien jaar, is een enthousiaste vereniging en het is prachtig om daar de voorzitter van te mogen zijn. Door de buitenwereld wordt het PVOO soms gezien als een borrelclub, maar iedereen die er dichter bij betrokken is weet beter. Het PVOO heeft drie belangrijke pijlers waar ze zich sterk voor maakt: het netwerk, informatie delen en belangenbehartiging.

Elke ondernemer weet dat een netwerk belangrijk is voor contacten, elkaar te kennen en om business te gunnen. Sommigen halen direct business uit het PVOO-netwerk, voor anderen gaat het vooral om de energie en inspiratie die je elkaar geeft. De sfeer is altijd zeer goed, zo bleek ook weer op de traditionele haringparty.

Bij de leden is veel kennis aanwezig. Het is dan ook goed om te zien hoe deze informatie met elkaar gedeeld wordt. Op netwerkbijeenkomsten, door elkaar op te zoeken of op speciaal georganiseerde thema-avonden. We blijven innoveren om deze informatiedeling verder uit te breiden.

Vitaler ondernemersklimaat
Tenslotte is er de belangenbehartiging van de vele verschillende soorten leden. Tycho Vos is daarbij de nieuwe weerman om het economische klimaat in Oegstgeest in de gaten te houden. Met de samenwerking met MKB-Nederland, de komende detailhandelsvisie, het standplaatsenbeleid, mogelijke ontwikkeling van het MEOB en de gemeentelijke dienstverlening in het algemeen, zijn er volop zaken om bij te dragen aan een vitaler Oegstgeest.

De drie pijlers staan en de vereniging als geheel maakt dit tot een succes. Wat mij betreft dan ook geen grote veranderingen, maar kleine innovaties en aanpassingen om mee te gaan met de tijd. Zo blijft het PVOO een club vóór, maar vooral ook dóór ondernemers!

Mark Cremers, voorzitter
9 juli 2014

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.