PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Verslag themabijeenkomst 25 november 2014

Nieuwe wetgeving boeit ondernemers

Zoals in andere jaren had het Platform dinsdag 25 november in La France een themabijeenkomst georganiseerd om onze leden een inkijkje in de toekomst te geven over de komende veranderingen op fiscaal en juridisch gebied en met wat tips om rekening mee te houden. Fiscalist Hans Scholten (Zirkzee Accountants), advocaat Claudia van Hunsel (RWV advocaten) en wethouder Jos Roeffen (Sociale zaken en Werkgelegenheid) gaven ieder een presentatie die in de bijlage is terug te vinden. Hieronder een kort verslag van de avond.

Fiscalist Hans Scholten van Zirkzee Accountants gaf als eerste een presentatie over de fiscale vooruitzichten voor 2015. Maar ook welke regelingen na dit jaar verdwijnen, tenzij je nog snel voor het einde van het jaar iets regelt.

Vereenvoudiging?
De belangrijkste verandering die wordt doorgevoerd onder de noemer ‘vereenvoudigingen’ betreft de werkkostenregeling. De belastingvrije vergoedingen bestaan binnenkort niet meer en worden vervangen door de vrije ruimte (1,2% van het fiscale loon) en nihilwaarderingen. Waarbij er weer uitzonderingen, gerichte vrijstellingen (dus toch!) en aanvullende bepalingen bestaan. Met voorbeelden en vragen uit de zaal werd het een stuk duidelijker voor de PVOO-leden.

Wet werk en zekerheid
De fictieve strandpaviljoens De Strandjutter en Los Zand stonden centraal in de uitleg van Claudia van Hunsel, advocaat bij RWV advocaten, over de nieuwe Wet werk en zekerheid. Het is in het arbeidsrecht de meest ingrijpende wijziging sinds de 50-er jaren en zal van grote invloed zijn op de hr-praktijk. De nieuwe wet heeft tot doel het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken, de rechtspositie van de flexwerker te versterken en de WW erop gericht te laten zijn mensen weer snel aan het werk te krijgen. Met verschillende voorbeelden gaf Van Hunsel uitleg over de consequenties in de duur van het (tijdelijke) contract, de lengte van de proeftijd en vergoedingen bij ontslag. De eerste wijzigingen treden al per 1 januari 2015 in werking.

Garantiebanen creëren
Wethouder Jos Roeffen (Sociale zaken en Werkgelegenheid) was bij het PVOO aanwezig om een toelichting te geven op de Participatiewet. Met deze wet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Insteek is daarbij om te kijken naar wat mensen nog wel kunnen, in plaats van dat ze benaderd worden om wat ze niet kunnen. Roeffen riep de ondernemers op om zogenaamde garantiebanen te creëren. Door middel van subsidies, jobcoach begeleiding en een no-risk polis voor uitval bij ziekte wordt het voor werkgevers zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. De verwachting van de wethouder is dat het voor Oegstgeest zal gaan om ongeveer tien extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Bij de afsluitende borrel was de gedeelde gedachte: “Het wordt er niet eenvoudiger op, maar we zijn vanavond wel een stuk wijzer geworden!”

In het Leidsch Dagblad van 27 november staat een artikel over de bijeenkomst.

Klik hier voor de tekst van Jos Roeffen.

Klik hier voor de presentatie van Hans Scholten.

Klik hier voor de presentatie van Claudia van Hunsel.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.