PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Leidse regio maakt economische vorderingen

Het gaat goed met de ontwikkeling van de Economische Agenda van de Leidse regio. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit de Index071 die is opgesteld door Bureau Blaauwberg in opdracht van het programmabureau Economie071. Deze index legt de economische vorderingen van de Leidse regio vast op specifieke agendapunten waaraan ondernemers, gemeenten en onderwijsinstellingen zich hebben gecommitteerd. Het is daarmee een middel om het regionale economische gesprek te stimuleren. De vorderingen zijn uitgedrukt in indexcijfers. De Leidse regio heeft zich ten opzichte van het peiljaar 2008 in 2014 ontwikkeld van 100 naar 122. Deze score is een behoorlijke prestatie gezien de huidige economische conjunctuur en wordt met name bepaald door de goede resultaten van het Life Sciences cluster en de onderwijsinstellingen. Achter dit ene cijfer gaat een mand schuil van 44 variabelen: onafhankelijke statistieken die een goed beeld geven van de stand van zaken van de gezamenlijke agenda. In een drietal interactieve sessies hebben vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, ondernemersverenigingen en regionale experts vervolgens een gezamenlijke weging gegeven aan deze variabelen. Door jaarlijks te meten wordt duidelijk hoe de economie zich ontwikkelt en waar focus op moet liggen in de samenwerking. Economie071 wil met de Index071 ook een bijdrage leveren aan het voeren van een economisch debat om te komen tot een sterkere regionale economie. Doel daarbij is het aantrekken van investeringen naar de regio ten gunste van meer werk voor bestaande bedrijven en nieuwe banen. De Index071 is te vinden op www.economie071.nl

Economie071
De Economische Agenda Leidse regio is een samenwerking van zes gemeenten, koepels van ondernemersverenigingen en de onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio. Uitvoering van de agenda is ondergebracht bij programmabureau Economie071. Tot medio 2016 wordt er gewerkt aan acht concrete projecten. Deze zijn gericht op het versterken van de topsectoren Life Sciences & Health, op een verkenning naar een nieuw cluster Vitaliteit en op het stimuleren van Ondernemerschap en Innovatie. Met het uitvoeren van de agenda wordt de economische structuur, de innovatiekracht en het vestigingsklimaat van de regio versterkt. Zo krijgt de Leidse regio nationaal en internationaal een nog betere positie. Dit is gunstig voor investeringen in de Leidse regio, voor meer werk voor bestaande bedrijven en nieuwe banen.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.