PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Vooraankondiging ingebruikname tijdelijke wegen Plesmanlaan en omgeving


Hierbij informeren wij u over de beperkte beschikbaarheid van de wegen in het projectgebied OBSP in het weekend van week 38. Van vrijdag 18 september 2015 20.00 uur tot maandag 21 september 2015 06.00 uur is er op de Plesmanlaan (tussen de rijksweg A44 en de Einsteinweg), de Haagse Schouwweg (vanaf de begraafplaats) en de Dr. Lelylaan (vanaf de fietsersbrug) beperkte beschikbaarheid van de infrastructuur. Dit kan tot verkeershinder leiden.

Om het project OBSP te kunnen realiseren, zal het verkeer gedurende ca. één jaar over tijdelijke wegen worden geleid. Deze tijdelijke wegen hebben dezelfde configuratie als de huidige wegen. De tijdelijke infrastructuur wordt op dit moment voorbereid en bestaat uit twee fasen. Half september worden de tijdelijke wegen voor bouwfase 1 in gebruik genomen, de ligging hiervan is te zien op bijgaande afbeelding.

In het weekend van week 38 zal 24 uur per dag gewerkt worden om deze aansluitingen op de tijdelijke wegen te realiseren en zo min mogelijk verkeershinder te veroorzaken. Vanaf maandag week 39 rijdt het verkeer over de nieuwe wegen.
Gedurende het wisselweekend blijven alle routes open, met uitzondering van de Ehrenfestweg. In alle richtingen is echter maar één rijstrook beschikbaar, ook worden de verkeerslichten uitgeschakeld en wordt er gewerkt met verkeersregelaars. Dit zal leiden tot de nodige verkeershinder. Het advies is dan ook om het projectgebied te vermijden gedurende het weekend en een alternatieve route te kiezen. Met borden worden alternatieve routes aangegeven.

Aan de werkzaamheden in het weekend van week 38 en de ingebruikname van de tijdelijke wegen wordt de komende tijd via verschillende kanalen aandacht besteed, zoals in de bouwcommunicatie en een bewonersbrief.

Wij vertrouwen er op u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Leiden (www.leiden.nl/obsp) of voor meer informatie over de verkeersmaatregelen kunt u zich aanmelden op de wekelijkse bouwcommunicatie via .
 
Met vriendelijke groet,
 
Sjoerd de Waard, omgevingsmanager Heijmans
Steven de Boer, omgevingsmanager gemeente Leiden
Ceciel van Loenhout, omgevingscoördinator Heijmans

Klik hier voor een plattegrond.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.