PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nieuwjaarsspeech Mark Cremers - voorzitter PVOO

Hierbij de nieuwjaarsspeech van de voorzitter van het PVOO, Mark Cremers, die gehouden is tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari 2017 in Kasteel Oud-Poelgeest.

PVOO Nieuwjaarsspeech 2017

Welkom ereleden, wethouders, PVOO leden en overige genodigden,
Welkom op het kasteel en welkom op de nieuwjaarsreceptie van het PVOO.

De nieuwjaarsspeech van jullie voorzitter is er een om kort terug te kijken maar vooral het vizier te richten op het komende jaar.  We leven in een turbulente tijd. Zoiets moet de geschiedenis altijd uitwijzen maar het is zeker dat er in de afgelopen tijd vele verrassingen waren en dat vanzelfsprekendheden minder vanzelfsprekend werden. Niet zo zeer binnen het PVOO of Oegstgeest maar weldegelijk internationaal. Met de wetenschap dat dit soort zaken een na-ijl effect in Oegstgeest hebben is het dan ook de vraag wat 2017 ons gaat brengen.

En waar kan je dat beter doen dan hier op dit mooie 17 eeuwse kasteel Oud-Poelgeest, dat vele bewoners heeft gehad, vele verhalen herbergt en vele goede en enkele slechte tijden heeft gekend.
En, waar de bar inmiddels als vaste grond onder mijn voeten voelt.

We zien dat de economie aantrekt, de PVOO nog steeds zeer geliefd is bij ondernemers en de regio een steeds belangrijkere rol inneemt.
Om met dat laatste te beginnen.

Regio
We werken als PVOO steeds meer regionaal samen met andere ondernemersverenigingen. Op gebied van belangenbehartiging, informatieverspreiding en komend jaar ook netwerken.

Gezamenlijk trekken we op tegen de plannen voor een Outlet centrum in Zoetermeer. Dit centrum is over de top, slecht onderzoek voor wat betreft behoefte, zeker gezien de uitbreidingen die in Leidschenhage momenteel plaats vinden. En dus in 1 woord ongewenst.
De lokale en regionale retail komt er enigszins bovenop en dan zijn dit soort ontwikkelingen ongewenst.

Positiever is hoe we de retail in de Leidse regio in beeld brengen. Zo zijn er eind december televisieopnames gemaakt voor  Ondernemend Nederland van RTL-Z  waarbij onder andere ons lid Saton Optiek te zien is. De uitzending eind januari. Allemaal kijken natuurlijk!
Ook ruimte voor het bedrijfsleven is een regionaal thema. Daarom is het Convenant met gemeente Leiden over bedrijventerreinen ook mede ondertekend door Bedrijfsleven Rijnland waarin ook het PVOO vertegenwoordigd is.

Jarenlang was het een topic voor de nieuwjaarsspeech. Maar wat betreft ons eigen MEOB  lijkt het er op, dat de bedrijvigheid in 2017 toch echt zal terugkeren op dit terrein. Dit betekent uitbreiding voor regionale ondernemers en kansen voor alle ondernemers.

Kansen voor bestaande en nieuwe ondernemers.
Want gelukkig zijn er weer nieuwe startende ondernemers in Oegstgeest en vele worden lid van het PVOO.

Een ander nieuw bedrijf van naam en faam dat zich mogelijk in Oegstgeest wil vestigen op de locatie aan de Rhijnhofweg is Airbus Defence & Space. De vergunningaanvraag loopt nu en de bedoeling is om daar komend jaar al onderdelen van de motorophanging van de Rianne 6 te assembleren. Een hele mooie parel die Oegstgeest prima staat.

Om de netwerkactiviteiten niet tot het dorp alleen te beperken wordt binnenkort de Ondernemersdag071 gehouden. Dit is een samenwerking van het PVOO met de gezamenlijke ondernemersverenigingen, Economie071 en de Rabobank.  Voor de agenda: Dinsdag 21 februari vanaf half 4


Politiek
Is het enkel goud wat er blinkt? Helaas niet. Het afgelopen jaar was voor vele ZZP-ers een zwaar jaar om aan nieuwe opdrachten te komen. Niet de economie was hier de reden voor, maar twijfel bij hun opdrachtgevers veroorzaakt door onduidelijkheid over de Wet DBA met een prutsende staatssecretaris. Waarbij het nog steeds de vraag is hoe de oplossing er uit gaat zien. Het is te hopen dat de opdrachten en winstgevendheid er in 2017 beter uit ziet.

In de regionale politiek wordt al enige tijd gesproken over de bestuurlijke samenwerking in de Leidse regio.  Onze Gemeenteraad verwacht hierover komend jaar een besluit te nemen.
Het spectrum van verdergaande samenwerking tot fusie ligt open. Zal Oegstgeest volgend jaar nog een zelfstandige gemeente zijn? En wat zijn de gevolgen voor het PVOO als vereniging?


Vereniging
Het gaat goed met het PVOO als vereniging.
Het ledenaantal daalt licht maar heeft, zeker als je dit vergelijkt met andere ondernemersverenigingen een mooi aantal van 200 a 250 leden. En wat belangrijker is, de borrels en themabijeenkomsten worden goed bezocht.
We kunnen terugkijken op een bloeiend verenigingsjaar, en dat is vooral dankzij jullie, de enthousiaste leden.


Bestuur
Het bestuur heeft afgelopen jaar twee nieuwe bestuursleden Ronald Remmers en Lia van Schaijk gekregen. En voor mij is dit een uitgelezen moment om het even over het bestuur te hebben. Want jullie zien en horen de voorzitter maandelijks z'n praatje houden maar de club wordt bestuurlijk echt draaiende gehouden door 6 andere mensen.
Karen als bestuurslid evenementen creëert ze iedere keer weer de randvoorwaarden om onze ontmoetingen een succes te laten zijn
Lia als secretaris sinds vorig jaar in het bestuur is zij de olie in de machine
Linda voor Ledencontacten. Om toe te zien dat er nieuwe leden bij komen en dat ze happy blijven
Tycho als rots in de branding op belangenbehartiging, waar contacten met bestuurders en politiek, lokaal en regionaal, worden ingezet om de belangen voor onze leden te dienen.
Jurjen verantwoordelijk voor communicatie om alle leden middels de Oegstgeester Courant, Linked-in, Twitter en Facebook conected te laten blijven.
En dat het allemaal ook betaald kan worden zorgt Ronald Remmers voor. De penningmeester, altijd streng doch rechtvaardig, zodat we nog steeds al dit moois kunnen doen met een hele schappelijke contributie voor de leden.

Kortom, bestuursleden om op te bouwen en waar we op de komende vergadering wat ons betreft geen verandering in willen brengen.

Toch is het bestuur zich bewust dat stilstand achteruitgang is. Vandaar dat we het voornemen hebben om een klankbordgroep van leden samen te stellen om ons zelf te spiegelen en richting van PVOO mede te bepalen. Wat kan nog beter en Hoe kunnen we als platform nog meer voor de leden betekenen.


Netwerkbijeenkomsten / Borrels
Gezien het succes zullen we ook komend jaar de trend voort zetten om de Op-Weg-Naar-Huis borrels bij diverse van leden te houden en een kijkje in de keuken te nemen. Soms letterlijk, zoals bij Villa Beukenhof waar we afgelopen jaar gelukkig weer konden terugkeren en met vele leden na afloop van een uitstekend diner konden genieten.

Een van de evenementen die binnenkort ook weer gaat plaatsvinden is het PVOO Zirkzee tennistoernooi. Het is al in februari, dus ik hoop dat jullie al volop in training zijn.

2017 belooft weer een mooi en uitdagend jaar te worden.
Waarbij we weer nieuwe verbindingen aangaan,
Met moed om te durven hopen,
Het lef om te blijven veranderen,
En voor de rest gewoon verder gaan met doen waar je altijd goed in was.

Mag ik met jullie het glas heffen en gezamenlijk toosten
En jullie een heel Gezond, Gelukkig en Succesvol 2017 wensen!

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.