Skip to content

Nieuwsbrief PVOO – augustus 2021

Beste Leden,

Na onze geslaagde haringparty bij kasteel Oud Poelgeest in juli en vorige week weer een plezierig weerzien in de Beukenhof, proberen we de draad weer op te pakken. Nog steeds met de nodige voorzichtigheid met het coronaspook maar ook wel met het nodige optimisme dat er weer meer mogelijk is.

In een vorige nieuwsbrief heb ik, namens ons bestuur, al opgemerkt dat we met veel belangstelling de komende gemeenteraadsverkiezingen volgen. Als PVOO staan we neutraal en onafhankelijk in het verkiezingstraject. Wij zullen jullie geen stemadvies geven maar doen wel alles wat mogelijk is om de belangen van ondernemers onder de politieke aandacht te brengen. In jullie en ieders belang. Wat nemen de diverse politieke partijen op in hun verkiezingsprogramma’s en voor welke thema’s maken zij zich sterk? Interessant om te volgen en daar input voor te leveren.

Bekijk hier de hele nieuwsbrief

Back To Top