Skip to content

Nieuwsbrief PVOO: december 2022

Beste leden,

Het einde van 2022 nadert en we hopen dat jullie fijne feestdagen achter de rug hebben en uitkijken naar oudejaarsavond, de overgang naar een hopelijk gezond en succesvol 2023.

Als bestuur willen wij toch nog iets met jullie delen. De afgelopen 10 jaar heeft er geen contributieverhoging plaatsgevonden van het lidmaatschap van het PVOO, omdat dit niet nodig was. Maar alles wordt duurder, zo ook de borrels en de locaties waar we samenkomen.

Met het komende lustrumjaar voor de boeg hebben wij daarom, in onze laatste bestuursvergadering, besloten de contributie met 10 euro per lid, per jaar, te verhogen met ingang van 1 januari 2023.

Wij hopen op jullie begrip hiervoor en wensen jullie een goed uiteinde en zien jullie graag op de Nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari a.s. bij de Bosrand Oegstgeest.

En volg PVOO natuurlijk ook hier op LinkedIn,

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

Lees ook het PVOO jaaroverzicht op LinkedIn

Back To Top