Skip to content

Nieuwsbrief PVOO maart 2021

Nieuwsbrief – Maart 2021

Beste Leden,

In de persconferenties van het kabinet zien we dat, heel geleidelijk, weer wat versoepeling komt op de strenge lockdown. We mogen ietsje meer. De consument is coronamoe en veel ondernemers raken financieel en mentaal uitgeput.

We kunnen er niet omheen dat we na maanden van ongemak ons de vraag stellen hoeveel schade de coronamaatregelen hebben toegebracht aan de ondernemers. Van diverse ondernemersclubs in de Leidse Regio en van het VNO/NCW krijgen we signalen dat er grote zorgen zijn over de ontstane schuldenlast. Sectoren als hotels, restaurants, cafés, de non food branche en zzp’ers zitten in zwaar weer. Door de noodzakelijke sluitingen en wegvallende bedrijvigheid viel hun omzet terug of zelfs weg. Vast lasten werden niet altijd gecompenseerd.

Bij de laatste steunmaatregelen van de overheid bracht de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) mogelijk nog enige verlichting, maar is het toereikend? De ondernemer moet aantonen dat 30% van de omzet als gevolg van corona verloren ging. De compensatie betreft 85%. Dat betekent dat de laatste 15% door de ondernemer zelf moet worden opgelost. Kortom, we denken dat de reserves behoorlijk zijn aangesproken en een doorstart voor sommige ondernemers ter discussie staat.

We zagen nog een klein lichtpuntje om de vaste lasten nog enigszins te beperken.

De kantonrechter in den Haag bracht in januari 2021 een vonnis uit waarin de huur van een horecabedrijf met 50% werd verlaagd voor de periode van verplichte sluiting. Een toelichting op het vonnis werd ons toegestuurd door VNO/NCW met de volgende link: https://www.salomonsbeelaerts.nl/actueel/algemeen/corona-50-huurkorting-vanwege-sluiting-horecabedrijf-vanwege-noodverordening-covid-19

Ook besteedde het advocatenkantoor van onze PVOO bestuurder Karen Rueb daar al de nodige aandacht aan. Haar collega Frank Dekkers gaf daarover op hun website de nodige toelichting, die we jullie niet willen onthouden. https://rwv.nl/nieuws/2021/02/huurkorting-van-50-wegens-corona-lockdown

Het komt er op neer dat niet alle rechters daarover hetzelfde vonnis vellen. De omstandigheden bepalen de mate van succes en ook de overheid, schrijft hij, is niet altijd helder in de opvattingen. Al met al genoeg reden om jullie daarover te informeren en waar nodig onze tip te onderzoeken of dit enig soelaas biedt bij het terugdringen van de schuldenpositie die de coronamaatregelen tot gevolg heeft.

We hopen dat al onze leden de draad weer kunnen oppakken en hun toekomst weer met het nodige perspectief tegemoet kunnen zien.

Hartelijke groet,

Gerrit Jan Bezemer (voorzitter PVOO)

mede namens het bestuur

 

Back To Top