Skip to content

Nieuwsbrief PVOO maart 2021 – deel 2

Nieuwsbrief – Maart 2021 – deel 2

Beste leden,

Op de valreep van de maand maart nog even een tweede nieuwsbrief. Normaal gesproken krijgen jullie in deze periode een uitnodiging om de jaarlijkse algemene ledenvergadering van begin april bij te wonen. Evenals vorig jaar kan deze door de corona maatregelen niet in fysieke vorm georganiseerd worden. Jammer. Daarom zullen we onze ontmoetingen nog even moeten opschorten.

De gebruikelijke ledenvergadering willen wij noodgedwongen laten plaatsvinden op dezelfde wijze als vorig jaar. Dat betekent dat het secretariaat en de penningmeester binnenkort verslag doen van het verenigingsjaar 2020. Via een reply stellen wij jullie in de gelegenheid te reageren en vragen te stellen. Bellen kan natuurlijk ook.

Bestuurlijke samenstelling.

Door het reeds aangekondigde vertrek van Marlène Simoons en Lia van Schaijk wil het bestuur eerst onderzoeken welke leden ons willen ondersteunen en helpen. Dat kan op projectbasis of op thema’s die passen bij de kandidaat en bij de wensen van het PVOO. Gesprekken hierover zullen wij graag voeren met diegene die hier invulling aan willen geven. Of dit tot een bestuurlijke invulling komt of alleen tot ondersteunend en commissie inspanning leidt, wordt in overleg besloten.

Enquête.

Vorig jaar rond deze tijd hielden wij een enquête waarin we jullie de vraag hebben voorgelegd welke consequenties de toen net uitgebroken coronacrisis voor jullie persoonlijk en jullie bedrijven had. Diverse ondernemers maakten gebruik van het aanbod om telefonisch contact te hebben. Dat werd wederzijds op prijs gesteld.

Het resultaat van deze ledenraadpleging konden wij aan jullie terugkoppelen en nuttig gebruiken in de contacten met de gemeente. Wethouder en raadsleden waren geïnteresseerd in de bevindingen. In de voortgangsgesprekken met politici en bestuurders waren het ook nuttige signalen om aandacht voor te vragen. Nu, een jaar later, willen wij wederom een ledenraadpleging organiseren. Binnenkort zullen wij jullie hierover benaderen. Uiteraard stellen wij jullie reactie en deelname aan de enquête zeer op prijs. Wij zetten de verzamelde signalen (anoniem) graag in om de ledenbelangen te behartigen naar onze netwerken en overheidsbestuurders.

Adres gegevens

Eind december hebben wij met veel plezier de flessen wijn bezorgd bij onze leden. Echter bleek ook dat veel adresgegevens niet meer actueel waren. Willen jullie zo vriendelijk zijn deze gegevens op de website te controleren en via een berichtje aan ons secretariaat (info@pvoo.nl) laten bijwerken. Alvast dank.

 

Hartelijke groet,

Gerrit Jan Bezemer (voorzitter PVOO)

mede namens het bestuur

 

Back To Top