Skip to content

Nieuwsbrief PVOO – oktober 2021

Beste leden,

Tijdens het interessante bezoek begin deze maand aan BioPartner 5 heb ik nog eens het politieke debat, dat georganiseerd wordt voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, in herinnering gebracht. Onze leden zijn van harte uitgenodigd dit debat te bezoeken en hier ook hun stem te laten horen. De organisatie ligt in handen van Arjen Pels Rijcken die als columnist van de Oegstgeester Courant daarvoor een oproep deed.

Het PVOO zal dit initiatief ondersteunen gezien het belang van haar ondernemer bij de politieke items in de diverse partijprogramma’s en input voor raadsleden en latere collegevorming. Het debat zal worden geleid door een capabele (externe) moderator. Om de discussie te voeden stellen wij er prijs op als onze leden vooraf en duidelijk aangeven welke onderwerpen zij van belang vinden om behandeld te worden in de politieke en bestuurlijke arena. Hiervoor vragen we jullie een aantal korte enquêtevragen te beantwoorden. Uw inbreng is anoniem.

Als laatste nog een mededeling: Het bedrijfsbezoek aan Tuincentrum De Bosrand in Oegstgeest op donderdag 4 november, wordt verplaatst naar donderdag 11 november. U ontvangt hiervoor volgende week een uitnodiging.

Hartelijke groet,

Gerrit Jan Bezemer
Voorzitter PVOO

Bekijk hier de hele nieuwsbrief

Back To Top