Skip to content

Oproep aan leden: meld je aan voor een praktijkles

In november start het Rijnlands Lyceum Oegstgeest met ‘de business school’, een extra programma bedoeld voor bedrijfseconomie-leerlingen in 4 havo om hen in aanraking te laten komen met het ondernemerschap. Het Rijnlands Lyceum is op zoek naar diverse ondernemers die aan een groep van 24 leerlingen in het schoolgebouw hun persoonlijke ondernemersverhaal uit de praktijk willen vertellen. Hoe word je ondernemer? Wat voor eigenschappen moet je hebben? Hoe ga je om met ondernemersrisico en tegenslagen? Hoe kom je aan financiering? En aan klanten? Etc.

Meld je aan voor een praktijkles
Als ondernemer kan je de les geven die je zelf nooit hebt gehad en je kennis en ervaring met deze leerlingen delen. Deze praktijkles bestaat uit een verhaal of presentatie van 20 à 30 minuten met gelegenheid tot het stellen van vragen. In het verlengde hiervan zou een bedrijfsbezoek een mogelijkheid kunnen zijn. Het PVOO steunt dit mooie initiatief om op deze manier onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Wij hopen dan ook dat veel enthousiaste ondernemers zich melden.

Over de business school
Het programma van de business school is een extra lesuur per week (60 tot 75 minuten) waarin het vak ondernemerschap via een online-lesmethode wordt aangeboden en wordt afgesloten met een diploma Basiskennis Ondernemerschap dat een speciale vermelding krijgt als Plus-document op het havo-diploma. De leerlingen schrijven tevens in tweetallen een ondernemingsplan dat als praktische opdracht meetelt voor het schoolexamen aan het einde van 5 havo.

Aanmelden praktijkles business school

Back To Top