Skip to content

Positieve economische cijfers voor Leidse regio

Voor het vierde jaar op rij laat de Leidse regio positieve economische groeicijfers zien. Dat blijkt uit Index071 van bureau Blaauwberg, die in opdracht van Economie071 is opgesteld. De groei komt vooral voor rekening van het life sciences cluster en van de activiteiten die daar direct mee samenhangen. Het medisch-biologische cluster zorgt voor stabiliteit en tilt de Leidse regio boven het landelijk gemiddelde uit. De rest van de economie vertoont een rustig beeld. Geografisch is de groei niet gelijkmatig verdeeld. Banen en bedrijven trekken naar het centrum van de regio: naar Leiden, en in iets mindere mate naar Oegstgeest. Op andere plekken is sprake van stabilisatie of zelfs lichte krimp. De indexcijfers rondom het middelbaar beroepsonderwijs laten een zorgpunt zien. Er dreigt een tekort aan goed opgeleide MBO-ers. Om dit verder in beeld te brengen is er een aparte scan uitgevoerd in een arbeidsmarkt special.

Groen in de kernstad

De beweging naar het centrum van het 071-gebied zien we nu voor het eerst, maar blijkt te passen in een landelijke en zelfs internationale trend. Kennisinstellingen, hoger onderwijs en ‘stuwende bedrijvigheid’, dit zijn bedrijven die hun producten of diensten afzetten buiten een regio, clusteren zich in een handvol steden. Jonge, hoogopgeleide mensen trekken vervolgens naar deze steden voor een baan en/of opleiding. Groei in de kernstad is echter geen garantie op succes voor de omliggende regio of voor het lokale mkb. Zo bezien ligt er voor de Leidse regio een taak om het succesvolle life sciences cluster nog meer te verknopen met de rest van de economie en de regio.

Stijgende lijn houdt aan

De Index071 meet de gezamenlijke economische vooruitgang binnen de 071-gemeenten: Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. De vorderingen zijn sinds het basisjaar 2012 gemeten. Dat jaar krijgt het indexcijfer 100. De groei in volgende jaren valt af te lezen aan een hoger of lager cijfer. Voor 2017 komt het indexcijfer uit op 117. Een groei dus van 17 indexpunten. Het indexcijfer is opgebouwd uit 37 verschillende meetpunten die verdeeld zijn over de vijf thema’s van de economische agenda: life sciences & health, ondernemerschap en jong talent, onderwijs en arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en regiomarketing. De uitgave van de Index071 gaat dit jaar gepaard met de uitgave van een ‘Arbeidsmarkt special’. Beide documenten zijn stevig met elkaar verweven.

Arbeidsmarkt special

De Index geeft een globaal overzicht van de economische vooruitgang binnen de 071-regio. In de ‘arbeidsmarkt special’ is meer te vinden over onder meer: de ongelijke banengroei, het tekort aan technisch personeel, de opmars van zzp’ers, de invloed van robotisering op de arbeidsmarkt en de zorg voor arbeidsgehandicapten.

Zie verder:

Index071 Editie 2017-2018

Arbeidsmarkt Quickscan Leidse Regio

Back To Top