PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Hollandse nieuwe in november

Een nieuw regeerakkoord, de gemeentebegroting voor het nieuwe jaar, de startnotitie economisch beleid en de toekomstvisie 2020. Er moet een hoop gebeuren en geld is er niet. De vis is bepaald niet vet. Dat is de rode draad die door alle nieuwe plannen loopt.

Focus
De gevraagde maatregelen zijn van zodanige omvang dat de kaasschaafmethode niet afdoende is. Duidelijke besluiten en focus zijn dan van belang. Landelijk is er stabiliteit in de economische focus door het handhaven van het topsectorenbeleid. Maar de aantasting van de koopkracht zal voor het bedrijfsleven en met name de detailhandel ongetwijfeld gevolgen hebben. Lokaal is er focus door economische ontwikkeling te creëren op het Bio Science Park en het MEOB-terrein. Een extra investering om economische ontwikkeling te stimuleren juicht het PVOO van harte toe.

Haalbaar
Bij de nieuwe plannen is de haalbaarheid van groot belang. Dat begint met realisme en een sluitende begroting. Bezuinigen is onvermijdelijk. Maar haalbaar betekent ook dat je innovatieve en creatieve oplossingen onderzoekt. Kijken wat mogelijk is.

Houding
Denken in mogelijkheden en kansen grijpen. Ook in lastige tijden is een juiste instelling cruciaal. Ondernemers zijn soms ook elkaars concurrenten. Maar door samen op te trekken en een positieve houding aan te nemen kunnen ze elkaar versterken; een ‘win-win’situatie creëren. De (lokale) politiek kan aan deze houding een voorbeeld nemen. Te vaak bespeur ik een ‘vliegen-afvang-mentaliteit’. Soms is men oplossingsgericht op papier, maar niet in houding, laat staan in gedrag.

Welke focus op economisch terrein moeten we in Oegstgeest aanbrengen? Wat is haalbaar?
Als prioriteit ziet het PVOO drie gebieden:
•    ruimte behouden en creëren (o.a. Bio Science Park, MEOB)
•    goede bereikbaarheid voor klanten, werknemers en leveranciers van bedrijven
•    versterken van detailhandel

Met de juiste houding van alle partijen moet dit lukken. Kijken of er volgend jaar weer wat vet op de graat zit.

Mark Cremers, bestuurslid belangenbehartiging

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.