PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Leidse regio van talent

Een fusie van Oegstgeest met een buurgemeente is zinloos, stelde ik op de vorige PVOO pagina, als je geen visie en antwoord hebt op de vraag wat voor soort gemeente je wilt zijn. Maar ook dat het beter is om op sommige gebieden met andere gemeenten samen te werken. Op economisch gebied doet zich nu een geschikte gelegenheid voor: het ontwikkelen van een Economische agenda voor de Leidse regio.

De Leidse regio is een regio van uitersten. Met aan de ongunstige kant ruimtegebrek en de hoogste bevolkingsdichtheid van Nederland, maar aan de positieve kant ook de hoogste scores waar het gaat om gemiddelde welvaart en gemiddelde opleiding. Het is de meest kennisintensieve regio van Nederland. Een regio van talent dus!

Om deze sterke uitgangspositie te benutten wordt er op initiatief van de gemeente Leiden gewerkt aan een gezamenlijke economische agenda. Het doel is om de economische structuur, de innovatiekracht en het vestigingsklimaat van de Leidse regio te versterken en zowel nationaal als globaal een betere positie te krijgen. Hierbij zitten de drie O’s (overheid, onderwijs en ondernemers) aan vijf verschillende thematafels. Meer informatie over de agenda en de verschillende thema’s zijn op de PVOO-website te vinden.

http://gemeente.leiden.nl/projecten/economie071/

Zie ook:

Startnotitie agenda Leidse Regio

Rapportage Louter Leidse Regio

Vitaliteitsscan Oegstgeest

Positief voor Oegstgeest
Namens het PVOO mag ik aan de discussies deelnemen om samen met andere ondernemers en vertegenwoordigers van overheid en onderwijs de koers uit te zetten voor de toekomst in onze regio. U begrijpt dat als het goed gaat in de Leidse regio dit ook een positief effect heeft op Oegstgeest. Als vestigingsplaats voor bedrijven, omdat er dan veel (economische) activiteit in de buurt is, dit weer klanten oplevert en goed geschoolde arbeidskrachten nabij zijn. Als woongemeente, omdat er veel werk in de buurt is, de winkels kunnen floreren en er meer ontspanningsmogelijkheden ontstaan. Ik maak me er graag sterk voor om alle goede initiatieven op de gezamenlijke agenda te krijgen.
Om de (Oegstgeester) ondernemer optimaal te kunnen vertegenwoordigen is input van diezelfde ondernemers natuurlijk zeer welkom. Ik nodig hen daarom van harte uit om ook een bijdrage te leveren aan dit proces. Toon uw talent!

Mark Cremers, bestuurslid belangenbehartiging
21 maart 2013

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.