PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Oegstgeest City

Het lijkt erop dat elk kabinet een (sterk) plasje wil doen om onuitwisbare sporen achter te laten. Zo is er in Rutte II een ballonnetje opgelaten over de schaal van gemeenten. Die moet volgens het regeerakkoord naar 100.000 inwoners om de decentralisatie van taken en bevoegdheden naar gemeenten vorm te kunnen geven. Decentralisatie door schaalvergroting? Stijging van burgerbetrokkenheid door de afstand tot de gemeente te vergroten? Dan denk ik toch even aan Louis van Gaal: ben ik nou zo ...?

 

Voor Oegstgeest betekent dit verplicht op zoek naar een partner. Want zelfs als we heel Nieuw-Rhijngeest volbouwen met wolkenkrabbers halen we dit aantal niet. Een schrale troost: van de omliggende (fusie-)gemeenten kan alleen Leiden single verder, de rest moet op zoek naar een nieuwe liefde. Daar horen een paar kritische vragen bij. Wat is het doel van de relatie? Effectiviteit of efficiëntie? Wat voor gemeenschap willen we zijn?

Van klein naar groter
Meer doen met minder geld lijkt het streven. Meer in de zin van verbetering van het leefklimaat en meer betrokkenheid van burgers. Doelstellingen die ook in Oegstgeest te horen zijn en worden opgepakt, zoals bijvoorbeeld met de Toekomstvisie Oegstgeest. Met wisselend succes vindt op een aantal terreinen schaalvergroting in onze regio plaats, zoals de samenwerking binnen Holland Rijnland, Servicepunt71 en recentelijk de ontwikkeling van de economische agenda voor de Leidse regio. Hou decentraal wat kan, doe centraal wat moet zou ik zeggen. En wel in die volgorde.

Keuze
Onderzoeksresultaten van de Universiteit Groningen ondersteunen deze opvatting door te stellen dat grotere (samengevoegde) gemeenten relatief meer kosten maken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt bovendien dat gemeenten zelf moeten kunnen kiezen -  en dat ook het beste kunnen beoordelen - op welke wijze samenwerking wordt vormgegeven. Vaak blijkt intensieve samenwerking een betere oplossing dan samenvoeging. Schaalvergroting mag niet leidend zijn bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, en dus geen doel op zich worden.

Kortom, er kan nog veel verbeterd worden, lokaal en in de regio. Maar zonder enige visie en antwoord op de vraag wat voor een soort gemeente je wilt zijn is fusie zinloos. Dat lijkt me logisch!

Mark Cremers, bestuurslid belangenbehartiging
Februari 2013

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.