PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Agenda 2013

Een nieuw jaar is begonnen en inmiddels heeft iedereen elkaar het beste toegewenst voor 2013. Die beste wensen mag je niet belofteloos laten. Een goed moment voor Oegstgeest om opnieuw de agenda op te stellen. Er ligt nog een aantal uitdagingen uit het vorige jaar. Met nieuwe energie, een nieuw college van B&W en alle goede voornemens, zou 2013 tot veel moois moeten kunnen leiden.

Het belangrijkste interne punt op de PVOO-agenda is ons tweede lustrum. Iets wat uitgebreid gevierd gaat worden, maar niet direct op het terrein van belangenbehartiging ligt. Zo wel de uitdagende economische agenda voor Oegstgeest , waarbij het nieuwe college focus, daadkracht en toekomstgerichtheid moet tonen.

Allereerst dient er bij de gemeente orde op financiële zaken en bedrijfsvoering te worden gesteld. Politieke keuzes lijken gemaakt en zullen wellicht op onderdelen worden aangepast. De rapporten van Public Profit geven voldoende aangrijpingspunten om mee aan de slag te gaan.

Op het gebied van economisch beleid is er eind vorig jaar een startnotitie naar de gemeenteraad gestuurd. Helaas is deze door de bestuurscrisis niet behandeld. In de tussentijd is, op initiatief van de Leidse wethouder Strijk, begonnen aan het opstellen van een Economische agenda voor de Leidse regio. Het PVOO was bij de startbijeenkomst aanwezig. Het is zaak om het Oegstgeester beleid niet alleen snel te behandelen, maar ook verder uit te werken.

Een ander belangrijk punt op de agenda is de huisvestiging van bedrijven in Oegstgeest, meer specifiek de ontwikkeling van het Bio Science Park en het MEOB-terrein. Ook hier is actie meer dan wenselijk. Bij de portefeuilleverdeling van de nieuwe wethouders lijken deze dossiers aan verschillende wethouders te worden toebedeeld, hetgeen weer extra onderlinge afstemming vereist.

Bereikbaarheid van Oegstgeest blijft zowel voor bewoners, ondernemers als werknemers een terugkerend thema. Op uitnodiging van Leiden en Leiderdorp is de gemeente Oegstgeest gevraagd om mee te denken over de bereikbaarheid in Leidse agglomeratie. Een uitnodiging die het nieuwe college neem ik aan met beide handen heeft aangegrepen. Het PVOO denkt graag mee!
Tenslotte dient de (economische) vitaliteit van het dorp hoog op de agenda te staan. Het ‘nieuwe winkelen’ is steeds meer in de detailhandel terug te zien. Voor een mooie winkelbeleving hoef je Oegstgeest niet uit. Het in 2012 gestarte initiatief Toekomstvisie Oegstgeest zal hier verder positief aan bijdragen.

Genoeg te doen dus in het komend jaar. Maar net als in het afgelopen decennium helpt het PVOO niet alleen met het opstellen van de agenda, we maken ons ook hard voor het uitvoeren ervan. Een ondernemend 2013 toegewenst!

Mark Cremers, bestuurslid belangenbehartiging
Januari 2013

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.