PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Boerhaavepijn: genezing nog mogelijk

Een supermarkt die z’n hele eigen pand wil gebruiken. Een snackbar en een kapper die op het plein willen blijven. Haaswijk dat voor de lange termijn zijn winkeldiversiteit wil behouden. Wat zou professor Boerhaave bedacht hebben om voor iedereen tot een oplossing te komen?
Het PVOO is vorig jaar gevraagd om, als een soort oliemannetje, te helpen zoeken naar oplossingen voor de kwestie Boerhaaveplein en een gesprek tussen de ondernemers en de gemeente voor te zitten.Vlekkenplan
Dit overleg tussen de partijen leidde tot het indienen van een vlekkenplan door de supermarkt. De gemeente heeft dit plan serieus bekeken en besproken met een groep bewoners. In een nota aan de gemeenteraad werd gevraagd om een positieve grondhouding ten aanzien van het plan, om zo de volgende stap naar de oplossing te zetten. Echter, de gemeenteraad besloot anders.
Het ging hier om een vlekkenplan, een indicatie of uitbreiding door bebouwing op het plein mogelijk was. De delegatie van de bewoners was niet op voorhand tegen het plan. Behoud van snackbar en kapper op het plein kon op deze manier gerealiseerd worden. Een eerste aanzet tot een oplossing en terecht dat de gemeente een positieve houding aannam om dit verder uit te werken.

Focus op voorwaarden
In de gemeenteraad, die uiteraard haar eigen verantwoordelijkheid heeft, ging de discussie niet zo zeer over het feit óf het plein verder bebouwd mocht worden, als wel over de kaders met kwantitatieve normen waaraan het plan moet voldoen. En als je je als gemeenteraad in een plan mengt, is contact opnemen met de indiener daarvan het minste wat je kunt doen. Dit is niet gebeurd. Ook het PVOO is niet gevraagd om verdere input. Een gemiste kans, zeker als je eerder hebt toegezegd het uiterste te zullen doen om tot een oplossing te komen.

Er zijn grote woorden gebruikt door de raadsfracties. En ik twijfel niet aan hun goede intenties om tot een oplossing te komen, maar het tussentijdse resultaat is vooralsnog zeer teleurstellend.
Hoopgevende openstaande vraag: Is de inspanning al maximaal geweest en is al het mogelijke al gedaan? De professor zou ongetwijfeld zeggen: “Blijf zoeken naar het antwoord!”

Mark Cremers, bestuurslid belangenbehartiging
17 april 2013

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.