PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Momentum MEOB

Het MEOB-terrein, is dat niet een grijs gedraaide plaat? Ik dacht het niet. Ten eerste, omdat het weliswaar lang geleden is dat er voor eerst over herontwikkeling van het bedrijventerrein is gesproken , maar dat toen ook al de CD bestond. En ten tweede omdat het juist nu actueel is, aangezien de gemeente, samen met een groep ondernemers, mogelijkheden voor concrete start van de ontwikkeling onderzoekt. Voor het einde van 2012 zou het taxatie- en verwervingstraject moeten zijn afgerond, of in ieder geval een heel eind op streek.

Vanwege de mooie kansen is het PVOO is al jaren voorstander van het ontwikkelen van een bedrijventerrein op die plek. Er is voldoende belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor vestiging, wat vooral blijkt uit de concrete gesprekken die de gemeente met belangstellenden voert en uit tal van onderzoeken die in de loop der jaren in de regio zijn uitgevoerd. Het biedt nieuwe werkgelegenheid en de ontwikkeling heeft een positieve spin-off naar de overige bedrijven in Oegstgeest. En, niet onbelangrijk, het terrein is klaar om ontwikkeld te worden en is aangewezen als een pilot binnen de regio Holland Rijnland.

Financiering centraal
Om deze kans te grijpen is het zaak om het momentum dat nu gecreëerd wordt te benutten en te laten werken als een vliegwiel. Binnenkort komen geïnteresseerde ondernemers en de gemeente bijeen om met het begin van een co-creatie te starten. Het PVOO gelooft in deze gezamenlijke aanpak, waarbij in dit stadium de financiering van het project een centrale plaats dient in te nemen in de ontwikkelingsstrategie. Volledige financiering door de gemeente zelf lijkt, gezien de huidige situatie, geen reële optie. Een publiek-private samenwerking ligt meer voor de hand. Dit vereist echter maatwerk met wellicht innovatieve oplossingen, iets wat aandacht en tijd kost. Externe deskundigheid is hierbij noodzakelijk.

We vragen de gemeente om tempo te maken, met de financiering als eerste aandachtpunt en transparant te zijn over de voortgang. Nú is het momentum voor MEOB!

Mark Cremers, bestuurslid belangenbehartiging
September 2012

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.