PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zoveel te doen

Als je kijkt naar de uitdagingen waar Oegstgeest voor staat, is dit niet het meest uitgelezen moment om het dorp in een bestuurscrisis te storten. Geschrokken, verbijsterd en teleurgesteld was ik dan ook toen ik afgelopen vrijdag hoorde dat het college gevallen is. Geschrokken, omdat ik het niet had verwacht, we hebben toch genoeg te doen? Verrast, vanwege het feit dat het PVOO zowel met het college als met de individuele raadsfracties altijd zeer constructief overleg heeft gehad. En teleurgesteld, aangezien het opstappen niet veroorzaakt is door een inhoudelijk verschil van inzicht, maar door het gedoe eromheen. Een gebrek aan transparantie en een negatieve houding van, wat mij betreft, de gehele politiek in Oegstgeest.

Instelling en houding
Een juiste instelling is cruciaal, in lastige tijden des te meer. Dat geldt ook voor ondernemers. Door samen op te trekken en een positieve houding aan te nemen kunnen ze elkaar versterken; een ‘win-win’situatie creëren. De (lokale) politiek kan aan hieraan een voorbeeld nemen. Soms is men slechts oplossingsgericht op papier, maar niet in houding, laat staan in gedrag. Met als gevolg dat de discussie te vaak niet over de inhoud gaat, maar over procedurele zaken en persoonlijke belangen.

Gericht op inhoud
Terug naar de inhoud. Hoe kunnen we de problemen oplossen en hoe gaan we goed beleid maken? Een begin is er met de Toekomstvisie en de Startnotitie Economisch Beleidsplan. Het PVOO vindt dat deze met een nieuw college snel verder uitgewerkt moeten worden. Op de bijeenkomsten van de Toekomstvisie heeft het PVOO al aangegeven bereid te zijn in diverse onderdelen een actieve rol op zich te nemen.

Samen aan de slag, want ik begrijp dat er een lek te dichten is! Daarbij roep ik de raadsleden en het nieuwe college op om zich met de juiste instelling en houding op de toekomst te richten. Echt discussiëren over de inhoud. Maar wel ‘een toontje lager’, want er is nog zóveel te doen.

Mark Cremers, bestuurslid belangenbehartiging
November 2012

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.