PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Economische agenda vraagt om actie

Menig scholier en student heeft een nieuwe agenda aangeschaft om het komend schooljaar weer goed voorbereid tegemoet te treden. Ook in de Leidse regio is men hard aan de slag geweest met een nieuwe agenda. Een agenda waarin niet alleen voor volgend jaar, maar ook voor de jaren erna de economische agenda wordt bepaald.

Regiobreed
Binnenkort zal de economische agenda voor de Leidse regio worden bekrachtigd en verder uitgewerkt. Via een intensieve samenwerking tussen de vijf gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude), vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen van de Leidse regio is deze regionale agenda tot stand gekomen. Ook het PVOO was hier intensief bij betrokken.

Resultaat telt
De gezamenlijke inspanningen hebben niet alleen geresulteerd in een inventarisatie en visie op de economische ontwikkeling van de regio, maar hebben ook geleid tot een uitvoeringsprogramma voor de periode 2013-2015 met concrete actiepunten. Want, visie en strategie zijn nog maar het begin, “the proof of the pudding is in the eating”, oftewel het draait uiteindelijk om de uitvoering. Vanuit het uitvoeringsprogramma zijn 10 acties aangewezen waarmee direct aan de slag kan worden gegaan.

Aandacht voor zorgdomein
Ook voor de Oegstgeester ondernemers biedt de uitvoeringsagenda goede kansen. Zo staan er initiatieven op de agenda om een businesscase op te stellen voor het versterken van het zorgdomein. Gezien het grote aantal ondernemers in Oegstgeest dat actief is in de zorg een mooie gelegenheid om aan te haken. Bij het MKB ligt de focus op het vergoten van mogelijkheden door versterking van het regionale business-to-businessnetwerk. Een aantal maatregelen is gericht op het stimuleren en opleiden van ondernemerschap. Met een digitale regiomarketingtoolbox kan de Leidse regio goed op de kaart worden gezet en wel zo flexibel dat ze zowel lokaal, nationaal als internationaal inzetbaar is.

Veel acties om op te pakken
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er zijn meer dan zeventig acties die door ondernemers, onderwijs en overheid gezamenlijk opgepakt moeten worden. De agenda is goed gevuld. Aan de slag met de uitwerking!

Mark Cremers, bestuurslid belangenbehartiging
18 september 2013

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.