PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Vroege voorbereiding op verkiezingen

Met af en toe een nazomerzonnetje en Sinterklaas nog niet eens in het land, zijn de politieke partijen al bezig met de voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014; kandidaten vinden, lijsttrekkers verkiezen en de contouren van het verkiezingsprogramma opstellen. Beslagen ten ijs komen betekent inderdaad vroeg beginnen. Het PVOO stelt het op prijs om met de verschillende politieke partijen gesprekken te voeren over wat er speelt. Zoals het een betrokken businessclub betaamt richten we ons daarbij vooral op de economische en bedrijfsaangelegenheden. Vanuit de gedachte dat wat goed is voor de Oegstgeester ondernemers, ook goed moet zijn voor het dorp en haar bewoners.

Samen wat?
Een van de vraagstukken die nu prominent op de agenda staat is de bestuurlijke toekomst van het dorp. Samenwerken of samengaan? Ten aanzien van markt- en klantpotentieel kijken ondernemers in het algemeen over de bestuurlijke grenzen heen. Goede regionale economische samenwerking, zoals die nu tot stand is gebracht bij het opstellen van de Economische Agenda Leidse Regio, leidt bovendien tot nieuwe initiatieven, innovaties en kansen. Dit moet wat ons betreft dan ook zeker verder ingevuld worden. De manier waarop is daarbij belangrijker dan de vorm.

Huisvesting en bereikbaarheid
Daarnaast zijn bedrijfshuisvesting en bereikbaarheid belangrijke aandachtspunten voor ondernemers. Ondanks de economische situatie is er nog steeds vraag naar passende bedrijfsruimte in de regio. In Oegstgeest denk je daarbij snel aan het Bio Science Park en het MEOB-terrein. Hoeveel nieuwe arbeidsplaatsen zullen hier gerealiseerd zijn over vier jaar? Bereikbaarheid is essentieel voor een goed ondernemersklimaat. Gelukkig wordt er hard aan gewerkt om knelpunten (bijvoorbeeld aansluiting A44) op te lossen en liggen plannen voor verdere verbetering klaar. Het mobiliteitsvraagstuk verdient wat ons betreft permanente aandacht, ook in regionaal verband.

Verbeteringen zichtbaar
Met initiatieven als Oegstgeest in Beweging en de Taste of Oegstgeest wordt het dorp steeds meer op de kaart gezet. Dit is goed voor de vitaliteit van het dorp, goed voor de bewoners en ook ondernemers hebben hier profijt van. De dienstverlening van de gemeente aan ondernemers moet erop gericht zijn geen onnodige hindernissen op te werpen en te doen wat het belooft. Het digitale ondernemersloket voor het beantwoorden van veel vragen die bij ondernemers leven, staat. Met één aanspreekpunt, een bedrijfscontactfunctionaris als centrale coördinator voor ondernemersaangelegenheden, zou dit nog verder verbeterd kunnen worden.

Verkiezingsdebat
Genoeg te wensen dus nog. Het PVOO wil in februari volgend jaar weer een verkiezingsdebat tussen de verschillende politieke partijen organiseren. Dan kunnen ondernemers, en burgers, horen wat er te kiezen valt.

Mark Cremers, bestuurslid belangenbehartiging
16 oktober 2013

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.