PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Innovatiekansen voor kennisrijk Oegstgeest

De gemeentelijke samenwerking binnen Holland Rijnland lijkt na het bereiken van het akkoord over de Rijnlandroute zijn langste tijd te hebben gehad. De aandacht richt zich nu meer op de Leidse regio. Daarnaast vinden er economische initiatieven plaats op een veel grotere schaal. Zo is begin dit jaar ‘InnovationQuarter’ van start gegaan, een regionale ontwikkelingsmaatschappij die de concurrentiekracht van het Zuid-Hollandse bedrijfsleven moet vergroten. Of de naam een variant is op het bekende Haagse kwartiertje van ADO, of dat er de plek voor innovatie mee bedoeld wordt weet ik niet. In het laatste geval klinkt ‘kwartje’ wel erg zuinig.

Sterke economische sectoren
Het InnovationQuarter wil versterking van de concurrentiekracht bereiken door innovatieve bedrijven te ondersteunen en te financieren. Kansen voor innovatie liggen vooral bij sterke sectoren zoals Clean Tech, Life Sciences & Health, Safety & Security, High Tech en Hortitech. Dat sluit op onderdelen mooi aan bij de ambities die in de Economische Agenda Leidse regio geformuleerd zijn.

Er zijn drie hoofdtaken benoemd: ontwikkeling en innovatie, marketing en acquisitie en financiering en participatie. Het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland, gemeenten en kennisinstellingen steken in de eerste fase € 27 miljoen in een participatiefonds, met de bedoeling het fonds de komende jaren te laten groeien tot circa € 100 miljoen. Dat lijkt een enorm bedrag, maar alles is relatief. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) kondigde onlangs aan dat ze € 200 miljoen aan fondsen van de provincie overgedragen heeft gekregen. Waarbij wel gezegd moet worden dat de BOM al 30 jaar bestaat.

Oegstgeester nut?
De beschikbare gelden zijn voor heel Zuid-Holland, dus wat heeft Oegstgeest hier aan? Als onderdeel van de kennisintensiefste regio denk ik dat Oegstgeest zeker een economisch graantje mee kan pikken. Uiteraard in de spin-off van de ontwikkeling van de regio, maar liever nog direct met eigen innovatieve bedrijven. En niet alleen door de Bio Science Parkbedrijven waar dagelijks op hoog niveau onderzoek wordt gedaan, maar ook door andere lokale ondernemingen. Een goed voorbeeld is Van der Luyt Transport, die onlangs door middel van een provinciale subsidie erkenning kreeg voor het ontwikkelen van een reactor om tuinbouwafval versneld af te breken. Echte innovatie en een mooie bijdrage aan de realisering van een 'biobased economy'!

Dit voorbeeld geeft bovendien aan dat de samenwerking tussen onderzoek/onderwijs, overheid en bedrijfsleven zijn vruchten afwerpt en dat meer stimulans tot een betere oogst zal leiden. Alhoewel innovatie van alle tijden is, lijkt de tijd rijp voor InnovationQuarter.

Mark Cremers, bestuurslid belangenbehartiging
15 januari 2014

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.