PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Aanpakken in 2012

Bij een nieuw jaar hoort vooruit kijken en het maken van goede voornemens. Voor wat betreft belangenbehartiging bij de PVOO willen we ons dit jaar speciaal richten op een paar zaken. Naast terugkerende thema´s als goede bereikbaarheid en het terugdringen van de regelgeving zijn dat dit jaar het gezamenlijk optrekken met de winkeliersverenigingen en de herontwikkeling van het MEOB-terrein. Belangenbehartiging dus voor álle ondernemers van Oegstgeest.Snel verder met MEOB
Voor het MEOB-terrein wordt het echt aanpakken in 2012. De unieke kans voor plaatselijke ondernemers en bedrijven uit de regio om duurzaam invulling te geven aan deze locatie, en daarmee groei van werkgelegenheid te realiseren, moet zo snel mogelijk gestalte krijgen. Samenwerking is hierbij het devies van de gemeente. Een uitstekend uitgangspunt. Ondernemers nemen de grootste (financiële) risico’s op zich en zullen vanaf het begin van de ontwikkeling betrokken willen worden. Van de gemeente mag een actieve, coördinerende rol verwacht worden. Een regierol met een substantiële minderheidsparticipatie om invloed te houden op de bewaking van de voortgang, het opzetten van een professionele organisatie en het uitwerken van een publiek-private financieringsvorm. Door de regie in eigen hand te houden kan het financiële risico voor de gemeente beheersbaar blijven. Hoe de risicoverdeling precies moet komen te liggen is aan de politiek. Wel is het zaak om snel tot besluiten en actie (lees verwerving) over te gaan.

Het nieuwe winkelen
Maar er is meer dan MEOB alleen. In een onlangs uitgevoerd detailhandelonderzoek kwam Oegstgeest zeer goed naar voren. Hoge scores voor compleetheid van het aanbod, sfeer en uitstraling, tezamen met de laagste leegstand in de regio. Dat neemt niet weg dat het in deze economisch turbulente tijden ook voor de Oegstgeester winkeliers hard aanpakken is. Vooralsnog lukt het ze met creatieve initiatieven en speciale evenementen telkens weer voor levendigheid in het dorp te zorgen. Komend jaar zal er gezamenlijk overleg gaan plaatsvinden tussen de ondernemers- en winkeliersverenigingen en de gemeente. Door afstemming en prioriteitstelling van aandachtspunten kunnen we meer resultaat bereiken. In dit kader zal er ook een specifieke PVOO-avond voor winkeliers met het thema ‘het nieuwe winkelen’ worden georganiseerd. Een thema niet alleen voor 2012 maar ook gericht op de jaren daarna.

Genoeg te doen voor het PVOO om op positieve, constructieve wijze een bijdrage te leveren aan het ondernemersklimaat in Oegstgeest. Een ieder een ondernemend 2012 toegewenst!

Mark Cremers

 

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.