PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Oegstgeest op naar de toekomst

Oegstgeest schrijft geschiedenis. Onlangs zijn er twee memorabele momenten geweest die de toekomst zullen veranderen.

Op het symposium Dorpsmarketing is het plan van aanpak gepresenteerd. Het was een druk bezochte avond, met interessante sprekers en goede presentaties. Massaal is er gekozen voor een scenario dat uitgaat van eigen kracht met een nauwe samenwerking met de regio. Iets wat de PVOO onderschrijft. De samenwerking met de regio, de kracht en het unieke van Oegstgeest met ondermeer het groene en prettige woonklimaat, kunnen worden ingezet als versterking van de regionale en lokale economie en wellicht wel voor ontwikkeling van het MEOB.

Na jaren van wisselende berichten omtrent het MEOB terrein is er nu overeenstemming richting de daadwerkelijke ontwikkeling. De volhardendheid van zowel de gemeente Oegstgeest als het consortium en het vertrouwen in elkaar, hebben geleid tot, zoals het lijkt, de stap naar de concretisering van de ontwikkeling van het MEOB terrein. Met als aanzet de pleitnota van het PVOO van 28 augustus 2006, waarin wordt opgeroepen om het MEOB terrein te bestemmen als bedrijventerrein.

Er is overeenstemming bereikt tussen de gemeente en het rijksvastgoedbedrijf om het MEOB terrein via een ABC constructie door te verkopen. Waarbij partij B de gemeente is en partij C een door co-creatie ontstane consortium, dat z’n oorsprong vindt in de door het PVOO op DATUM georganiseerde bijeenkomst voor geïnteresseerden voor het MEOB terrein. De huidige samenstelling van het consortium betreft een samenwerking tussen lokale en regionale bedrijven, die voor de grootste invulling zullen zorgen. Het PVOO staat achter de gedifferentieerde invulling en de goede mix van bedrijven. Dit zal leiden tot een duurzaam bedrijventerrein dat goed is voor de gemeente, maar ook voor de Leidse regio.
Volgens planning zal de transactie in maart 2016 plaatsvinden.

Als PVOO zijn we trots dat we onze steentjes hieraan hebben kunnen bijdragen.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.