PVOO Facebook  PVOO Twitter  PVOO LinkedIn

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

SWOT Oegstgeest

Het gemeentebestuur organiseert in deze tijd ‘toekomstavonden’ met inwoners, ondernemers en experts om invulling aan haar toekomstvisie te geven. Het doet denken aan een sterkte-zwakteanalyse die in het bedrijfsleven regelmatig uitgevoerd wordt. Zo’n SWOT-analyse, zoals het in goed Engels wordt genoemd, brengt de sterke en zwakke punten van een bedrijf in kaart en laat zien waar de kansen en bedreigingen voor succesvolle business liggen. Voor de gemeente zou die als volgt er uit kunnen zien.

Veel reuring, weinig financiële rek
Te beginnen met de sterke punten van Oegstgeest. Een dorp met een prima balans tussen wonen, bedrijvigheid en reuring. Een echt dorp, misschien wel een beetje kneuterig, maar met veel voorzieningen als sportverenigingen, bibliotheek, zwembad, winkelgebieden en activiteiten. De zwakte is zonder meer de huidige financiële positie van de gemeente. Grote onzekerheden en weinig ruimte voor leuke extraatjes. Dit betekent (met mate) blijven investeren en iets minder consumeren. Door de beperkte financiële ruimte is er weinig meer te ontwikkelen, dus we zullen het moeten doen met wat we hebben en dat optimaal op elkaar afstemmen!

Willen+kiezen = kunnen
Maar gelukkig zie ik in deze SWOT-analyse ook goede mogelijkheden. Door samenwerking tussen de verschillende Oegstgeester organisaties kunnen er mooie dingen ontstaan, zoals bijvoorbeeld het Osger-weekend. Ook op economisch vlak liggen er volop kansen. Bedrijvigheid ontwikkelen op het Bio Science Park en het MEOB-terrein, mogelijkheden op gebied van recreatie, gastvrijheid en horeca (Oegstgeest heeft veel water en groene ruimte) invullen, en natuurlijk innoveren door het Nieuwe Werken en Nieuwe Winkelen. Kan het met zo veel potentie nog misgaan? Ofwel, wat is de grootste bedreiging? Ik ben geneigd te zeggen dat die bij de politiek zelf ligt. Teveel willen en geen keuzes durven maken, geen focus en niet voldoende weten waar je echt goed in bent. Dit is voor bedrijven een gevaar en kan ook een beperking zijn voor Oegstgeest. Ik stel het maar eens scherp, maar verwacht, en hoop uiteraard, dat de sterke punten samen met de kansen gaan winnen. OZO: Oegstgeest Zal Overwinnen!

Mark Cremers, bestuurslid belangenbehartiging

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nog geen lid van de PVOO? Klik hier om je in te schrijven.