Skip to content

Startbijeenkomst Circulair Bouwen in regio Leiden – 25 september 2019


Economie071 sluit zich aan bij de landelijke coöperatie Cirkelstad en wordt daarmee Cirkelstad regio-071. Door deze samenwerking gaat de Leidse regio concreet aan de slag met projecten en initiatieven op het gebied van circulaire bouw. Yvonne van Delft, wethouder gemeente Leiden en voorzitter van Economie071: ‘Door lid te worden van Cirkelstad brengen we het Leidse regionetwerk bij elkaar van ondernemers en kennispartners die aan de slag willen met circulair bouwen. Door samen de schouders te zetten onder deze uitdaging kunnen we als regio sneller resultaten bereiken en kennis delen.’ Jacco Knape, wethouder gemeente Katwijk: ‘De regio kent veel bouwopgaven en er zijn ook veel bouwbedrijven gevestigd. Door deze samen te brengen in een startbijeenkomst hopen we niet alleen het netwerk te verstreken, maar ook nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen. Samen kunnen we impact maken.’

Startbijeenkomst
Op woensdag 25 september organiseren Economie071 en Cirkelstad een startbijeenkomst Circulair Bouwen van 18.00 tot 21.00 uur in PLNT (centrum voor innovatie en ondernemerschap) aan de Langegracht 70 in Leiden. Tijdens de bijeenkomst horen belangstellenden wat Cirkelstad regio-071 voor hen kan betekenen. Ook zijn er diverse workshops. Ondernemers binnen de bouwsector en professionals uit de sectoren overheid (alsook raadsleden) en onderwijs worden uitgenodigd zich aan te melden. De bijeenkomst start met een eenvoudige maaltijd en wordt afgesloten met een netwerkborrel. De eerste 60 aanmeldingen zijn al binnen. Aanmelden kan nog tot en met donderdag 19 september via www.economie071.nl of dit formulier.

Programma en workshops
17.00 uur Inloop met eenvoudige maaltijd (aanmelden verplicht)
18.00 uur Start programma met welkom door Yvonne van Delft, wethouder gemeente Leiden en voorzitter van Economie071.
18.15 uur Presentatie Cirkelstad.
18.45 uur Start eerste ronde van workshops met informatie over o.a. circulair bouwen en energietransitie, circulair aanbesteden, innovatie in circulair bouwen, urban mining en hergebruik van circulaire bouwmaterialen, circulaire grond-, weg- en waterbouw en de ervaringen van het Rijksvastgoedbedrijf met circulair bouwen.

19.40 uur Start tweede ronde van workshops.

20.30 uur Plenaire afsluiting door Jacco Knape, wethouder gemeente Katwijk met aansluitend de bekrachtiging van de regionale samenwerking met Cirkelstad.

20.50 uur Start netwerkborrel

Noot voor de reactie:
Met vragen over de startbijeenkomst kunt u contact opnemen met Caroline Gerritsma van de gemeente Leiden via c.gerritsma@leiden.nl.
Met vragen over Economie071 kunt u contact opnemen met Joke Busschots, communicatieadviseur Economie071, via 06-52757986 of j.busschots@ecomie071.nl
Economie071 is een samenwerking van ondernemersverenigingen, onderwijs- en kennisinstellingen en zes gemeenten in de Leidse regio. Met 14 partners voeren we projecten uit die de regionale economie versterken.

Back To Top