Skip to content

Talent op maat

‘Talent op Maat’ als antwoord op baanverlies door corona en tekorten op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in Nederland is door de coronacrisis drastisch verandert. Ook regio Leiden ontkomt hier niet aan. Veel mensen moeten zich noodgedwongen oriënteren op ander werk. Aan de andere kant is er een tekort aan met name technisch personeel. Reden voor het economisch samenwerkingsverband Economie071 om hier actie op te ondernemen. Paul de Bruijn, wethouder gemeente Voorschoten: ‘We starten met een proef genaamd ‘Talent op Maat’. Hiermee helpen we mensen om op een andere manier naar hun loopbaan te kijken. Door het in kaart brengen van vaardigheden. Dat is vaak veel breder dan diploma’s alleen. Denk aan vaardigheden die je hebt geleerd tijdens vrijwilligerswerk, door werkervaring of door een hobby. Het online vaardighedenprofiel geeft direct aan voor welke openstaande vacatures deelnemers in aanmerking komen. Ook deze vacatures zijn beschreven vanuit vaardigheden. Dit biedt kansen voor werkzoekenden én werkgevers.’

Vaardigheden centraal voor onverwachte match

Yvonne van Delft, wethouder gemeente Leiden: ‘Ik geloof heel erg in het inzetten van je talenten voor het vinden van een passende baan. Als je kan doen waar je goed in bent, dan levert dat een win-win situatie op: Jij hebt een leuke baan en de werkgever heeft een enthousiaste werknemer. Door te kijken naar vaardigheden hopen we dat er verrassende matches tot stand komen die tot nu toe verborgen zijn gebleven’.

Enquête voor bedrijven

Om goed zicht te krijgen op de vacatures bij bedrijven uit de Leidse regio, wordt er een enquête gehouden. Peter Jongejan, voorzitter Katwijkse Ondernemersvereniging en Ineke Lenssen, duo-voorzitter BV Leiden: ‘Door kandidaten zicht te geven op de eigen vaardigheden, kan er op een makkelijke en snelle manier een koppeling worden gemaakt met openstaande vacatures. Zeker als bedrijven een oriëntatie- of stageplaats, een leerwerkplek (bbl) of tijdelijke dan wel vaste baan beschikbaar stellen. Doorstromen naar een korte opleiding bij het mbo of andere opleider is ook een optie. Zo komt een Leven Lang Ontwikkelen voor veel mensen binnen bereik en stimuleren we de economie. We hopen dan ook dat veel bedrijven de enquête invullen. Deze is te vinden op www.economie071.nl’.

Leven Lang Ontwikkelen

Door actief bezig te zijn met een Leven Lang Ontwikkelen, krijgen mensen meer kansen op de arbeidsmarkt. Zo kunnen werknemers door bij- of omscholing passend werk blijven doen en ook langer van waarde zijn in hun werk. Ricardo Winter, college van bestuur mboRijnland: ‘Om mensen te informeren over nut en noodzaak van een Leven Lang Ontwikkelen, start mboRijnland vanaf september met een ‘Knooppunt Leren en Werken’ onder de naam Llokaal. Hier vindt inspiratie, oriëntatie op ontwikkeling en matchen met onderwijs en bedrijfsleven plaats. Ik ben erg enthousiast over dit knooppunt en de samenwerking met de pilot ‘Talent op Maat.’

Geïnteresseerden, jong of oud, werkend of werkzoekend kunnen een vaardighedenprofiel aanmaken via www.talentopmaat.nu.

Back To Top