Skip to content

Tonk ondernemers – Bericht van Gemeente Oegstgeest

Beste ondernemers in Oegstgeest,

Een aantal maanden geleden hebben we de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten bij u onder de aandacht gebracht. Die regeling geldt nog steeds maar er is voor u mogelijk een belangrijke wijziging in aangebracht. De regeling is onlangs versoepeld en het kan zijn dat u nu wel in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Er geldt nu voor ondernemers namelijk geen vermogensgrens meer, er wordt alleen gelet op de inkomensdaling en het inkomen. Wel is er ook een partnertoets, hetgeen betekent dat er bij de eventuele toekenning van de ondersteuning ook wordt gekeken naar het inkomen van uw partner.

Is de regeling iets voor u?

Bent u ondernemer/zzp’er, werknemer of werkzoekende en zijn uw inkomsten met tenminste 25% gedaald door de coronacrisis? Kunt u daardoor uw woonkosten (zoals huur,  hypotheekrente, gas, water en elektriciteit) tijdelijk niet meer betalen? Dan is  de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) misschien iets voor u. Aanvragen kan vanaf maart 2021. De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 voor maximaal 6 maanden t/m juni 2021.

Team Sociale Zaken helpt u verder

Om te kijken of u in aanmerking komt voor deze regeling en hoe hoog het bedrag is waar u recht op zou hebben, kunt u contact opnemen met het Team Sociale zaken. De medewerkers weten alles van deze regeling en zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur op nummer 071-519 18 30. Tijdens een gesprek kijken zij in ieder geval naar uw inkomen en uw vermogen. Ook kijken zij welk deel van de woonkosten u nog wel zelf nog kunt betalen.

Back To Top