Skip to content

Tozo nu echt in werking

Veel zelfstandige ondernemers hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor de Tozo en de meeste hebben ook al een voorschot gekregen. Nu de regeling officieel in het Staatsblad is gepubliceerd kunnen gemeenten beschikkingen afgegeven, ofwel besluiten nemen over de aanvragen die zijn gedaan. De regeling is iets verruimd, je kunt nu ook een aanvraag doen voor de periode na mei. Wij verwachten op korte termijn ook een oplossing voor grenswerkers en een mogelijkheid voor AOW-gerechtigde ondernemers. Ook is het urencriterium verruimd zodat nu ook parttime ZZP-ers van de regeling gebruik kunnen maken.
Voor het overige verwijzen wij u naar de website van de gemeente en de Rijksoverheid.

Back To Top