Skip to content

Uitnodiging: De rol van bedrijventerreinen in de energietransitie – 31 mei

Denk met ons mee!
Om verder te komen in de energietransitie, moeten we de uitdagingen leren kennen van elke betrokken partij: gemeenten, ondernemers en marktpartijen. Daar zit vaak een wereld achter. De wil is er om stappen te zetten, de hobbels zijn er echter ook. Om dit in beeld te brengen voor bedrijventerreinen in regio Leiden heeft Marnix Zwart in opdracht van Economie071 en Ondernemend Leiden een groot aantal interviews gehouden in de hele keten. De opbrengst is verzameld in de rapportage ‘De rol van bedrijventerreinen in de energietransitie‘. Graag nodigen we je uit voor een bijeenkomst op woensdagavond 31 mei in PLNT Leiden, waar we deze opbrengst met experts toetsen. Meld je aan!

Kennis en kunde
Na afloop ga je goed geïnformeerd naar huis. Je hebt zicht gekregen op wat er in de Leidse regio speelt en hoe iedereen de opgave ervaart. We horen graag je reactie! Via een werkvorm verkennen we vervolgstappen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de hobbels onder de aandacht brengen bij de organisaties die het op kunnen lossen? Hoe kunnen we als regio tot een gezamenlijke ambitie komen die zorgt voor energie om stappen vooruit te kunnen zetten? Met elkaar hebben we genoeg kennis en kunde om dit voor elkaar te krijgen. Laten we dit samen gaan doen!

Ondernemende locatie
We zijn te gast bij PLNT Leiden, het centrum voor innovatie en ondernemerschap aan de Langegracht 70 in Leiden. PLNT is de plek waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten rondom vraagstukken uit de markt. Startende ondernemers hebben er hun werkplek. Studenten volgen er colleges ondernemende vaardigheden. Kortom: een ondernemende locatie!

Programma 31 mei
We hebben een afwisselend programma met een combinatie van kennis, inspiratie, verdieping en ontmoeting. Meld je aan via de website van Economie071.

17.00 uur           Inloop met soep en broodje
17.30 uur           Start programma

 • Welkom door Jacco Knape, wethouder gemeente Katwijk en Nico Tates, voorzitter Ondernemend Leiden
 • Inleiding door Cees Jan Pen, lector de Ondernemende regio, Fontys Hogeschool
 • Presentatie opbrengsten interviews door Marnix Zwart, KAM-adviseur en parkmanager
 • Panelgesprek onder leiding van Cees-Jan Pen met:
 • Joan Ouwehand-Schuller, DGA bij Auto en Truck Service Katwijk BV
 • Jacco Knape, wethouder gemeente Katwijk, namens Economie071 verantwoordelijk voor project strategie bedrijventerreinen Leidse regio
 • Jeroen Bosma, betrokken bij TKI Urban Energy, projectleider bij het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland  en senior projectleider toekomstbestendige bedrijventerreinen bij CLOK
 • Jaco Quist, docent Sustainable Innovation and Transitions bij de sectie Energy & Industry van TU Delft
 • Marnix Zwart, KAM-adviseur en parkmanager
 • Thematafels in kleine groepen
 • Plenaire terugkoppeling en afronding

20.30 uur           Netwerkborrel, bij mooi weer op het dakterras!
Luister ter inspiratie ook deze podcast van Ondernemend Leiden met een praktijkvoorbeeld van energietransitie van raadslid en ondernemer Sjaak van Veen uit Zoeterwoude.

Back To Top