Skip to content

Vaardigheden centraal bij werk maken van werk

Uitnodiging aan bedrijven om samen aan de slag te gaan met het invullen van moeilijk vervulbare (technische) vacatures.

De toenemende tekorten aan personeel in regio Leiden. Dat was vóór corona een belangrijk aandachtspunt en we gaan ervan uit dat als de economie weer aantrekt, dit opnieuw onze aandacht vraagt. Economie071 start daarom met een pilot genaamd ‘Talent op Maat’. In deze pilot staat het koppelen van vraag en aanbod op basis van vaardigheden centraal. De pilot is gericht op het invullen van moeilijk vervulbare vacatures in onder meer de sector techniek. Voor een optimaal resultaat is samenwerking van ondernemers, gemeenten en onderwijs van groot belang.

De aanpak in het kort

De aanpak bestaat uit het koppelen van de vaardigheden van mensen aan de banen die worden aangeboden. Alleen diploma’s zijn niet leidend, maar het leervermogen en de vaardigheden van mensen staan centraal. Door te kijken naar wat mensen kunnen, komt er een veel grotere groep in beeld die mogelijk geschikt is voor de banen die er zijn. Het gaat daarbij om een brede groep mensen: werkzoekenden (minder dan 1 jaar werkloos), werkenden, mensen die van baan of sector moeten of willen veranderen en mensen die meer willen gaan werken.

Vraag vanuit bedrijven staat centraal

Bij de pilot is de vraag uit de markt leidend. Dit wil zeggen dat er wordt uitgegaan van werkelijke banen die aangeboden worden door werkgevers. Banen die moeilijk vervulbaar zijn. Graag gaat Economie071 dan ook met geïnteresseerde technische bedrijven in gesprek om samenwerkingsmogelijkheden verder in kaart te brengen. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om uw interesse kenbaar te maken bij de projectleider Joost Bruggeman (jbruggeman@mborijnland.nl). Om de vraag al globaal in kaart te brengen is er een korte enquête gemaakt: https://bit.ly/enquete_TalentopMaat. Wilt u deze invullen? Het dient als vertrekpunt voor een vervolggesprek.

Van inventarisatie, naar opleiding en plaatsing

De komende maanden willen we de vraag inventariseren. Dat geldt ook voor de vaardigheden die kandidaten in huis moeten hebben om de koppeling te kunnen maken naar de banen. Per werkgever maken we afspraken hoe we gaan samenwerken. In september worden potentiële kandidaten geworven en hun vaardigheden in kaart gebracht. Vervolgens wordt de match gemaakt en gekoppeld aan de aanvullende opleiding, opleidingsmodule of training on the job. We hopen op veel belangstelling vanuit het bedrijfsleven!

Meer info op www.economie071.nl

 

 

Back To Top